Разлика помеѓу преработките на „Предлошка:ЕУ надлежности“

с
нема опис на уредувањето
с (Робот: Преместване на 1 междуезикови препратки към Уикиданни, в d:q10964216.)
с
{| style="width:100%; background:none;"
 
| colspan="4" style="text-align:center; font-size:89%" | As outlined in [[s:Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union/Part One: Principles#TITLE I: CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE|Part I, Title I of the consolidated Treaty on the Functioning of the European Union]]:       {{navbar|EU competences|plain=1|nodiv=1}}
<!-------------------- row 1: Pretitle -------------------->
|-
|colspan="4" style="font-size:89%;text-align:center;"| Сумирани во [[s:en:Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union/Part One: Principles#TITLE I: CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE|Насловот I на Делот I на консолидираната верзија на Договорот за функционирањето на Европската Унија]] {{navbar|style=float:right;font-size:100%;|ЕУ надлежности|plain=1|nodiv=1}}
| valign=top width=25%|
 
<!----------------- row 2: Heading tables ----------------->
|- style="vertical-align:top;"
|style="width:25%;"|
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- style="text-align:center; font-size:150%"
| widthstyle="width:25%" style="background:#BECDF1; border:1px solid #9DB0F69db0f6;background:#becdf1; padding:5px"; font-weight:bold"| Исклучива надлежност:
|}
|colspan="2" style="width:50%;"|
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="padding-top:5px"
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- style="text-align:center; font-size:90%"
|- style="text-align:center;"
| width="25%" style="background:#9DB0F6; border-bottom:1px dotted white" | ''“Унијата има ексклузивна надлежност да донесува директиви и да склучува меѓународни договори, предвидени со законодавен акт на Унијата''
|style="width:50%;border:1px solid #bac6f4;background:#d7dff4;padding:5px; font-weight:bold"| Споделена надлежност
|- style="text-align:left; valign:top; font-size:90%"
| style="background:#9DB0F6" valign=top |
* Царинската унија
* Воспоставување правила за конкуренција, кои се неопходни за функционирањето на внатрешниот пазар
* Монетарна политика за земјите-членки, чија валута е еврото
* Одржување на морските биолошки ресурси во рамките на заедничката политика за рибарство
* Заедничка [[трговска политика]]
|}
| valignstyle=top "width=50:25% colspan="2;"|
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- style="text-align:center; font-size:150%"
| width="50%" style="backgroundwidth:#D7DFF425%; border:1px solid #BAC6F4e6ecfd;background:#f3f5fd; padding:5px"; font-weight:bold"| ПоделенаНадлежност надлежност:за поддржување
|}
|-
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="padding-top:5px"
 
|- style="text-align:center; font-size:90%"
<!--------------- row 3: Quote/list tables ---------------->
| width="50%" style="border-right: 4px solid white; background:#BAC6F4; border-bottom:1px dotted white" | ''"Земјите-членки не можат да вршат надлежност во области во кои тоа веќе го направила Унијата."''
 
| width="50%" style="background:#BAC6F4; border-bottom:1px dotted white" | ''"Вршењето надлежност од страна на Унијата не треба да резултира со спречување на земјите-членки да ја извршат својата надлежност."''
<!---------- Exclusive ----------->
|- style="text-align:left; valign:top; font-size:90%"
|style="vertical-align:top;"|
| style="border-right: 4px solid white; background:#BAC6F4;" rowspan="3" valign=top |
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="padding-top:5px;"
* Внатрешниот пазар
<!-------(quote)-------->
* Социјална политика за аспектите дефинирани во овој договор
|- style="font-size:90%;text-align:center;"
* Економска,социјална и територијална кохезија
|style="background:#9db0f6;padding:5px;line-height:1.2em;border-bottom:2px dotted white;"| „''Унијата има ексклузивна надлежност да донесува директиви и да склучува меѓународни договори, предвидени со законодавен акт на Унијата.''“
* Земјоделство и рибарство ,со исклучок на одржување на морските биолошки ресурси
<!-------(list)--------->
* Животна средина
|- style="font-size:90%;vertical-align:top;text-align:left;"
* Заштита на потрошувачите
|style="background:#9db0f6;padding-bottom:5px;"|
* Транспорт
{{Bulleted list |item_style=line-height:1.2em;
* Трансевропски мрежи
| царинската унија
* Енергија
| воспоставување на правила за конкуренција неопходни за функционирањето на внатрешниот пазар
* Областа на слобода,безбедност и правда
| монетарна политика за земјите-членки чија парична единица е [[евро]]то
* Заеднички прашања за безбедноста во здравствената заштита,во однос на аспектите кои се дефинирани во овој договор
| зачувување на морските биолошки ресурси во рамките на заедничката политика за рибарство
| style="background:#BAC6F4; border-bottom: 4px solid white; " valign=top |
| заедничка [[трговска политика]]
* Истражување,технолошки развој и вселена
| склучување на одредени меѓународни спогодби
* Соработка за развој и хуманитарна помош
}}
|- style="text-align:center; font-size:90%"
| width="50%" style="background:#BAC6F4; border-bottom:1px dotted white" | ''"Унијата ги усогласува политиките на земјите-членки или инструментите што ги надополнуваат нивните заеднички политики, а кои не се опфатени на друго место"''
|- style="text-align:left; valign:top; font-size:90%"
| style="background:#BAC6F4" valign=top |
* Економска политика,политика за вработување и социјална политика
* Заеднички надворешни,безбедносни и одбранбени политики
|}
 
| valign=top width=25%|
<!--------- Shared (1/2) --------->
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- style="textwidth:25%;vertical-align:centertop; font-size:140%"|
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="padding-top:5px;"
| width="25%" style="background:#F3F5FD; border:1px solid #E6ECFD; padding:5px" | Надлежност за поддржување:
<!-------(quote)-------->
|- style="font-size:90%;text-align:center;"
|style="background:#bac6f4;padding:5px;line-height:1.2em;border-bottom:2px dotted white;"| „''Земјите-членки не можат да вршат надлежност во области во кои тоа веќе го направила Унијата.''“
<!-------(list)--------->
|- style="font-size:90%;vertical-align:top;text-align:left;"
|style="background:#bac6f4;padding-bottom:5px;"|
{{Bulleted list |item_style=line-height:1.2em;
| [[Внатрешен пазар (Европска Унија)|внатрешниот пазар]]
| социјална политика, што се однесува на аспектите одредени во овој Договор
| економска, социјална и територијална кохезија
| земјоделство и рибарство, со исклучок на зачувување на морските биолошки ресурси
| животна средина
| заштита на потрошувачите
| транспорт
| трансевропски мрежи
| [[Енергетска политика на Европската Унија|енергетика]]
| областа на слободата, безбедноста и правдата
| заеднички безбедносни прашања во областа на јавното здравство, за аспектите одредени во овој Договор
}}
|}
 
{| width="100%" height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="padding-top:5px"
<!--------- Shared (2/2) --------->
|- style="text-align:center; font-size:90%"
|style="width:25%;vertical-align:top;"|
| width="25%" style="background:#E6ECFD; border-bottom:1px dotted white" | ''"Унијата може да спроведе активности за поддршка,усогласување и дополнување на активностите на земјите-членки во:"''
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="padding-top:5px;"
|- style="text-align:left; valign:top; font-size:90%"
<!-------(quote)-------->
| style="background:#E6ECFD" valign=top |
|- style="font-size:90%;text-align:center;"
* Заштита и подобрување на човековото здравје
|style="background:#bac6f4;padding:5px;line-height:1.2em;border-bottom:2px dotted white;"| „''Вршењето надлежност од страна на Унијата не треба да резултира со спречување на земјите-членки да ја извршат својата надлежност во''“&nbsp;…
* Индустрија
<!-------(list)--------->
* Култура
|- style="font-size:90%;vertical-align:top;text-align:left;"
* Туризам
|style="background:#bac6f4;padding-bottom:5px;border-bottom:4px solid white;"|
* Образование,млади,спорт и стручна обука
{{Bulleted list |item_style=line-height:1.2em;
* Цивилна заштита (спречување катастрофи)
| истражувањето, технолошкиот напредок и&nbsp;вселената
* Административна соработка
| соработката за развој, хуманитарната помош
}}
|}
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
<!-------(quote)-------->
|- style="font-size:90%;text-align:center;"
|style="background:#bac6f4;padding:5px;line-height:1.2em;border-bottom:2px dotted white;"| „''Унијата ги усогласува политиките на земјите-членки или инструментите што ги надополнуваат нивните заеднички политики, а кои не се опфатени на друго место''“
<!-------(list)--------->
|- style="font-size:90%;vertical-align:top;text-align:left;"
|style="background:#bac6f4;padding-bottom:5px;"|
{{Bulleted list |item_style=line-height:1.2em;
| координација на економските, политиките за вработување и социјалните политики
| заедничките надворешни, безбедносни и одбранбени политики
}}
|}
 
<!--------- Supporting ----------->
|style="width:25%;vertical-align:top;"|
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="padding-top:5px;"
<!-------(quote)-------->
|- style="font-size:90%;text-align:center;"
|style="background:#e6ecfd;padding:5px;line-height:1.2em;border-bottom:2px dotted white;"| „''Унијата може да спроведе активности за поддршка,усогласување и дополнување на активностите на земјите-членки во''“&nbsp;…
<!-------(list)--------->
|- style="font-size:90%;vertical-align:top;text-align:left;"
|style="background:#e6ecfd;padding-bottom:5px;"|
{{Bulleted list |item_style=line-height:1.2em;
| заштитата и подобрувањето на човековото здравје
| индустријата
| културата
| туризмот
| образованието, младите, спортот и стучното оспособување
| цивилната заштита (спречување катастрофи)
| административната соработка
}}
|}
|}<noinclude>
[[Категорија:European Union templates]]
 
[[Category:European Union politics and government templates|Competences]]
</noinclude>