Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

|}
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, во 2013 година, најголем дел од средствата биле инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следеле германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно).<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Во [[2014]] година, 72% од средствата на фондот биле инвестирани во македонски финансиски инструменти, 11,36% во американски, 6,15% во германски, 2,27% во француски, 1,88% во британски инструменти итн.<ref>''Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година''.</ref> На крајот од 2015 година, во структурата на активата на фондот, најголем дел (62%) заземале државните обврзници, 29% било учеството на странските акции преку индексните фондови, 5% биле вложени во вид на депозити и 2,15% во македонски акции.<ref>„До крајот на март 198.402 граѓани ќе добијат извештај за пензиската заштеда од КБ прво пензиско друштво“, ''Дневник'', година XX, број 5992, четврток, 18 февруари 2016, стр. 8.</ref>
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, во 2013 година, најголем дел од средствата биле инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следеле германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно).<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Во 2014 година, 72% од средствата на фондот биле инвестирани во македонски финансиски инструменти, 11,36% во американски, 6,15% во германски, 2,27% во француски, 1,88% во британски инструменти итн.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
На [[31 декември]] [[2014]] година, средствата на фондот достигнале 17,738 милијарди денари, од кои 10,612 милијарди денари (59,83% од вкупните средства) биле инвестирани во државни [[Обврзница|обврзници]], 4,95 милијарди денари (27,91%) во странски индексни фондови, 1,481 милијарди денари (8,35%) во [[Депозит|депозити]] кај [[Банка|банки]] и 447 миллиони денари (2,52%) во [[Акција (финансии)|акции]] на македонски компании.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>