Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

'''КБ Прво пензиско друштво АД Скопје''' е македонско [[трговско друштво]] за управување со [[Пензиски фонд|пензиски фондови]]. Друштвото е основано во [[2005]] година од страна на [[Комерцијална банка - Скопје|Комерцијална банка АД Скопје]] и Прва покојнинска дружба (сега Prva Group plc) од [[Љубљана]], [[Словенија]].
 
==Организација и целименаџмент на КБ Прво пензиско друштво==
КБ прво пензиско друштво произлегло како дел од реформите во пензискиот систем во [[Република Македонија]]. Тоа било оновано во 2005 година од страна на Комерцијална банка АД Скопје и Прва покојнинска дружба од Љубљана. Друштвото е организирано како [[акционерско друштво]] чии сопственици се неговите основачи.
 
===Менаџерска структура===
Генерален директор на КБ Прво пензиско друштво е Јанко Тренкоски.<ref>''Економија и бизнис'', год. 18, бр. 210/211, декември 2015/јануари 2016, стр. 10.</ref>
 
===Цели на КБ Прво пензиско друштво===
Целта на КБ прво пензиско друштво е да ги заштити интересите на членовите на фондовите, да овозможи сигурност на нивните средства и да создадат [[профит]] со соодветно инвестирање на прибраните придонеси. Работејќи на остварување на својата цел, КБ прво пензиско друштво, на своите членови на Фондовите им нуди:
* СИГУРНОСТ – работејќи согласно строгите [[Закон|законски]] одреби и под контрола од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем ([[Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување]] и [[Банка|банката]] чувар),