Разлика помеѓу преработките на „Центрифугална сила“

 
=== Изведување за движење по кривина ===
[[File:Zp-1.png|мини|десно|Приказ на крива (должина L, испрекината линија), промена на брзината <math>\Delta \vec v</math>, полупречник на закривеност <math>r</math>]]
 
Од основниот закон за механика: <math>F=m\, \frac{\Delta v}{\Delta t}</math>
<math>L=v \Delta t</math> За аголот <math>\alpha</math> важи <math>\alpha =L/r</math>, па <math>\Delta v=v \alpha= \frac{v^2}{r} \Delta t</math>. Тука се поставува изразот <math>\Delta v</math> во формулата за <math>F</math>, од каде што се добива центрифугалната сила <math>F_{cp}</math>.
 
:<math>F_{cp} = m \,\omega ^2\, r.</math>
 
 
=== Потенцијал кај центрифугална сила ===