Разлика помеѓу преработките на „Центрифугална сила“

*... сила која што треба да се земе во предвид, кога движењето на телото се однесува на еден [[ротирачки систем]]. Оваа инертност се среќава исто така и при отсуството на центрипетална сила, сепак никогаш во инерцијален систем. Центрифугалната сила е прецизна сила. Таа не соодветствува со принципот на [[акција и реакција]]
== Историја ==
За првпат центрифугалната сила била опишана во 1644 во [[Принципи на филозофијата]] од [[Рене Дескартес]]<ref>. Квантитативно за прв пат произлегла во 1669 во едно писмо од [[Христијан Хигенс]] насочено кон секретаријатот на Кралското општество [[Хенри Олденборг]], исто така и во неговиот “Хорологиум Осцилаториум” од 1673, подоцна надграден во 1703 под името “De Vis Centrifuga”. [[Исак Њутн]] ја опишува центрифугалната сила прв по Хигенс, но независно од “Позадината на Њутновиот принцип’.
Користејќија Центрифугалната сила Исак Њутн ја толкувал развиената форма на површината на течноста во едена ротирачка, отворена кофа за вода [[центрифугата на машината за перење на алишта]] како упатство за постоењето на еден [[апсолутен простор]].
 
=== Формули ===
 
===Равенки===
Извор [[Zentrifugalkraft.svg|miniatur|Zentrifugalkraft bei einer Kreisbewegung]]
 
За една кружна патека центрифугалната сила е поврзана со масата на телото, радиусот и квадратот на неговата кружна брзина, односно:
 
: <math>F_\text{Zf} \;=\; m\, \omega^2 \,r</math>
 
[[Брзината при транслаторно движење]] <math>v</math> зависи од <math>\omega = v/r</math>.
 
Од тука во независност од [[кружната брзина]], центрифугалната сила може да се искаже како: <math>F_\text{Zf} \;=\; m\,\frac{v^2}{r}</math>
 
[[Забрзувањето при центрифугална сила]] е еднакво на: <math>a_\text{Zf} \;=\; \omega^2 \,r</math>
 
и
 
: <math>a_\text{Zf} \;=\; \frac{v^2}{r}</math>.
 
Овие формули важат подеднакво кога тело се движи по крива патека. Притоа [[радиусот на кривината]] <math>r</math> , радиус на минималниот круг, на одредени места од телото се стиснува од страна на кривината. И <math>\omega</math> е кружната брзина на телото во овој систем.
Овие формули се користат исто така и за пресметување на силината на центрипеталната сила. Таа е подеднакво силна колку и центрифугалната и е егазтно спротивно насочена. Мислењето дека центрифугална е поголема од центрипеталната е погрешно.