Разлика помеѓу преработките на „Контракција на должината“

==Парадокси==
Според површните апликации за формулата за контракција може да дојде до одредени парадокси.Како пример служат [[Ладеровиот парадокс]] или [[парадоксот на Бел за вселенскиот брод]]. Тие парадокси можат да бидат решени од толната апликација за релативност на едновременоста.Друга познат парадокс е [[Парадоксот Еренфест]], кој го докажува концептот за [[Rigid body|грубите тела]] не е компатибилен со релативноста,намалувајќи ја применливоста за [[родената грубост]],и покажува дека за коротирачкиот набљудувач геометријата е всушност [[non-euclidean Geometry|non-euclidean]].
 
 
 
 
=== Лоренсови трансформации ===
t' & =\gamma\left(t-vx/c^{2}\right).
\end{align}</math>
 
 
 
 
 
=== Временско ширење ===
31

уредување