Разлика помеѓу преработките на „Контракција на должината“

}}
 
Принципот на релативноста (водејќи се според законите на природата мора да се земат истите фроми како во сите инерцијални граници) бара контракцијата на должината да е симетрична: Ако лост се наоѓа во инерцијална рамка С, тогаш има првична должина во С а должина на контракција во С'. Ова може сликовито да се прикаже користејќи го симетричниот [[Диаграм на Минковски]](или Лоделовите диаграми),бидејќи Лоренцовата трансформација геометриски кореспондира на ротација во четири димензии[[време место]].<ref>{{cite book |author=Albert Shadowitz |title=Special relativity |isbn=0-486-65743-4 |publisher=Courier Dover Publications |edition=Reprint of 1968 |year=1988|pages=20–22}}</ref><ref name=sartori>{{cite book |author=Leo Sartori |title=Understanding Relativity: a simplified approach to Einstein's theories |isbn=0-520-20029-2 |publisher=University of California Press |year=1996|pages=151ff}}</ref>
 
''Првата слика'': Ако лостот е поставен во дадениот С', тогаш неговите крајни точки се лоцирани над оската ct' и оската е паралелна со тоа.Во оваа рамка на едновременост (паралелна на оската x')позициите на крајните точки се O и B, така и ''првичната'' должина е дадена од OB.Но во С едновремено (се паралелни со оската x) позициите се O и A,па така ''контракционата'' должина е дадена преку OA.
31

уредување