Разлика помеѓу преработките на „Скратеници во македонскиот јазик“

Одбиени последните 2 промени во текстот и вратена преработката 3374329 на Bjankuloski06
(Одбиени последните 2 промени во текстот и вратена преработката 3374329 на Bjankuloski06)
:'''о.м.''' - ''овој месец''
:'''с.''' - ''село''
:'''с.р.''' - ''своерачносреден род''
:'''т.''' - ''точка''
:'''т.е.''' - ''то ест''
Кога во речениците се означува родот на именките со скратениците ''м'' (машки род), ''m'' (masculinum), ''ж'' (женски род), ''f'' (femininum), ''с'' (среден род) и ''n'' (neutrum) и кога тие скратеници се пишуваат со друг вид букви (најчесто закосени) тогаш не се користи точка до кратенката. Покрај тоа, вообичаено е да се пишуваат некои скратеници и со голема буква како на пример: '''N.B.''' - ''nota bene''.
 
== Трета група скратеници позната како трулекс јаде гомца ==
 
Третата група скратеници се скратеници што се добиваат со скратување на зборовите до првата самогласка или согласка во зборот. Така имаме<ref name="правопис"/>: