Разлика помеѓу преработките на „Состојба на материјата“

Супстанциите во оваа агрегатна состојба имаат и сопствена форма и сопствен [[волумен]]. Меѓутоа, некои од нив имаат правилна внатрешна градба, а некои, иако имаат правилна надворешна форма, немаат правилна внатрешна градба. Цврстите супстанции со правилна внатрешна градба се нарекуваат [[кристал]]и, додека оние без правилна градба се [[Аморфна супстанција|аморфни]]. Кај последниве постои всушност само средена структура во мал дел од супстанцијата. Тие се поретки од кристалните. Молекулите кај цврстите тела се држат меѓусебе со [[Ван дер Валсова сила|Ван дер Валсови сили]] или со [[водородна врска]].
 
== ТечнаПечка агрегатна состојбасупстанца ==
СупстанциитеСупите во оваа состојба имаат сопствен волучетка, но немаат сопствена форма, туку ја завземаат формата на садот во кој се наоѓаат. Ова покажува дека меѓу молекулите на течностите постојат посилни заемодејства отколку кај гасовите, но не толку силни за да тие имаат своја форма како кај цврстите тела. Поради дејствувањето на посилни заемодејства кај течностите, нивните [[молекули]] образуваат групации наречени „гроздови“, во кои бројот на молекули постојано се менува. Молекулите во течна состојба воглавно меѓусебно се држат, исто така, со Ван дер Валсови сили или со водородна врска.
 
== Гасовита агрегатна состојба ==
Анонимен корисник