Разлика помеѓу преработките на „Теорија за релативноста“

Историјата на специјалната теорија се состои од многу теоретски резултати и искуствени резултати добиени од страна на [[Алберт Абрахам Мајкелсон]], [[Хендрик Лоренц]], [[Анри Поанкаре]] и останатите. Сето тоа сдовело до создавањето на специјалната теорија за релативноста предложена од [[Алберт Ајнштајн]], и последователната работа на [[Макс Планк]], [[Херман Минковски]] и други.
 
[[Општиоттеорија на општиот релативитет|Општата релативност]] (ОР) е [[теорија за гравитација]]та кој била развиена од страна на [[Алберт Ајнштајн]] меѓу 1907 и 1915 г., и со придонеси од многу други по 1915 г.
 
Моментално, може да се каже дека не се работи само за едноставен теориски научен интерес или потреба од опит потврда, анализата на релативистичките ефекти за мерење на времето е важно практичен инженерски проблем при работата на глобалниот позиционен систем како што се [[ГПС]], [[ГЛОНАСС]], и системот кој се гради [[Галилео (сателитска навигација)|Галилео]], како и високо прецизното расејување на времето.<ref name=Francis2002>{{cite journal|last=Francis|first=S.|author2=B. Ramsey |author3=S. Stein |author4=Leitner, J. |author5=M. Moreau. J. M. |author6=Burns, R. |author7=Nelson, R. A. |author8=Bartholomew, T. R. |author9= Gifford, A. |displayauthors=9 |title=Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble|journal=Proceedings 34th Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting|year=2002|page=201&ndash;214|url=http://tycho.usno.navy.mil/ptti/ptti2002/paper20.pdf|accessdate=14 April 2013}}</ref> Инструментите како што се електронските микроскопи па се до забрзувачите на честички едноставно не би работеле ако не се земени во предвид релативистичките ефекти.