Разлика помеѓу преработките на „Спирална галаксија“

 
==Потекло на спиралните структури==
 
[[File:NGC 6384 HST.jpg|thumb|Спираланата галаксија [[NGC 6384]] сликана од [[вселеснски телескоп Хабл|вселенскиот телескоп Хабл]].]]
 
[[File:A spiral home to exploding stars.jpg|thumb|Спиралниот дом на ѕвездите кои експлодираат.<ref>{{cite news|title=A spiral home to exploding stars|url=http://www.spacetelescope.org/images/potw1413a/|accessdate=2 April 2014|newspaper=ESA / Hubble}}</ref>]]
 
Почетокот на изучувањето на вртењето на галаксијата и создавањето на спиралните краци е дело на [[Бертил Линдблад]] во 1925 г. тој согледал дека идејата за ѕвезди кои постојано се подредени во спирален облик е неодржлива. Бидејќи аголната брзина на вртењето на галактичкиот диск се менува со растојанието од центарот на галаксијата, радијалниот крак за кус временски период се закривува како што галаксијата продолжува да се врти. Кракот по неколку галактечки вртења, станува понагласено закривена и ќе се наврти оклу галаксијата во потесни краци. Ово се нарекува ''навртен проблем''. Мерењата во подоцнежните години на 1960-тите покажале дека [[вртежна крива|орбиталната брзина на ѕвездите во спиралните галаксии]] во однос на нивното растојание од глактичкиот центар се навистина поголеми отколку што се очекува од [[Њутнова механика|Њутновата механика]] но сеуште не може да се објасни стабилноста на спиралната структура.
 
Од почетокот на 1960-тите постојат две водечки хипотези или модели за спиралните структури на галаксиите:
 
* Создавање на ѕвезди предизвикано од [[густинска бранова теорија|густински бранови]] во [[галактички диск|галактичкиот диск]] на галаксијата.
* [[SSPSF модел|SSPSF моделот]] – создавањето на ѕвездите е предизвикано од шоковни бранови во самата [[меѓуѕвездена средина]].
 
Овие различни хипотези немаат заеднички исклучоци, бидејќи можат да се објаснат различни видови на спирални краци.
 
===Густинско бранов модел===
 
{{Поврзано|Густинско бранова теорија}}
 
== Поврзано ==