Разлика помеѓу преработките на „Теорија за релативноста“

с
 
Моментално, може да се каже дека не се работи само за едноставен теориски научен интерес или потреба од експериментална потврда, анализата на релативистичките ефекти за мерење на времето е важно практичен инженерски проблем при работата на глобалниот позиционен систем како што се [[ГПС]], [[ГЛОНАСС]], и системот кој се гради [[Галилео (сателитска навигација)|Галилео]], како и високо прецизното расејување на времето.<ref name=Francis2002>{{cite journal|last=Francis|first=S.|author2=B. Ramsey |author3=S. Stein |author4=Leitner, J. |author5=M. Moreau. J. M. |author6=Burns, R. |author7=Nelson, R. A. |author8=Bartholomew, T. R. |author9= Gifford, A. |displayauthors=9 |title=Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble|journal=Proceedings 34th Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting|year=2002|page=201&ndash;214|url=http://tycho.usno.navy.mil/ptti/ptti2002/paper20.pdf|accessdate=14 April 2013}}</ref> Инструментите како што се електронските микроскопи па се до забрзувачите на честички едноставно не би работеле ако не се земени во предвид релативистичките ефекти.
 
==Секојдневни примени==
 
Теоријата на релативитетот е употребена во многу современи електронски уреди како што се глобалниот позиционен систем (ГПС). ГПС системите се направени од три дела, контролен дел, просторен дел и дел за употреба. Просторниот дел со состои од сателити кои се поставени во специфични орбити. Контролниот дел се состои од станица до која сите податоци се испраќаат од просторната компонента. Многу од релативистичките ефекти кои се случуваат во ГПС системите. Бидејќи секој од деловите е во различен појдовен систем, сите релативистички ефекти треба да се земат во предвид за да ГПС работи прецизно. Часовнивците кои се користат во ГПС треба да се синхронизирани. Во ГПС системите, а треба да се земе во предвид и гравитационот поле на Земјата. ГПС системите работат толку прецизно благодарение на теоријата за релативитетот. <ref>http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2003-1/download/lrr-2003-1Color.pdf</ref>
 
==Погледи на малцинствата==
 
== Поврзано ==