Difference between revisions of "Илири"

55 bytes removed ,  5 years ago
m
no edit summary
m
'''ИлиритеИлири''' биле народдревен којштонарод госочинет сочинувалеод голем број на племиња, меѓу кои најпознати биле [[Тауланти]]те, [[Патрини]]те, [[Енхелејци]]те, [[Доклеати]]те, [[Далмати]]те, [[Аутаријати]]те, [[Даорси]]те и [[Пирусти]]те. Овие племиња биле населени уште од 2 милениум п.н.е. на територијата на западниот дел на [[Балкански Полуостров|Балканскиот Полуостров]], на запад по брегот на [[Јадранско Море|Јадранското]] и [[Јонско Море|Јонското Море]], на север до реката [[Дунав]], а на југ до и со [[Епир]].
{{Без извори|датум=ноември 2009}}
'''Илирите''' биле народ којшто го сочинувале голем број на племиња, меѓу кои најпознати биле [[Тауланти]]те, [[Патрини]]те, [[Енхелејци]]те, [[Доклеати]]те, [[Далмати]]те, [[Аутаријати]]те, [[Даорси]]те и [[Пирусти]]те. Овие племиња биле населени уште од 2 милениум п.н.е. на територијата на западниот дел на [[Балкански Полуостров|Балканскиот Полуостров]], на запад по брегот на [[Јадранско Море|Јадранското]] и [[Јонско Море|Јонското Море]], на север до реката [[Дунав]], а на југ до и со [[Епир]].
 
Илирите главно се занимавале со [[сточарство]], примитивно [[земјоделство]], ископување на [[руда]], како и [[лов]] и особено [[риболов]]. Најдобри сточари биле Аутаријатите, а најдобри трговци биле Даорсите. Илирите многу брзо ја развиле трговијата, а се развило и занаетчиството. Тие биле и познати морепловци, а и гусари кои им попречувале на туѓите бродови, а често и ги ограбувале.
Кралот Агрон подоцна го проширил кралството и во јужна Херцеговина до долниот тек на реката [[Неретва]]. Исто така, кон неговата држава приклучил и територии на југ, потчинувајќи некои од тамошните илирски племиња.
 
Освен тоа, кралот Агрон соѕдал моќна флота. Тој презел поход и во јужна Илирија потчинувајќи ги Лабеатите со центар во [[Скадар]]. За кратко време јадранските острови на територијата на денешна Албанија до реката [[ВјосаВојуша]] (Вјоса).
 
По смртта на кралот Агрон власта ја наследила неговата жена [[Теута]]. Таа настојувала да ја зацврсти власта и создала уште помоќна флота на [[Јадранското Море]]. Меѓутоа, наскоро се нашла пред опасноста од својувањата на римската држава.