Разлика помеѓу преработките на „Анастас Јанков“

Додадени 462 бајти ,  пред 7 години
нема опис на уредувањето
:'''''„Јас не сум Бугарин, туку Македонец и на Македонија и посакувам слобода и самоуправа. Тоа е целта на сите вистински Македонци… Ние Македонците сме кадарни да кренеме востание во Македонија за да ги увериме Големите сили што го потпишаа Берлинскиот договор дека тие треба да го исполнат она што им го ветија на христијаните во европска Турција, но не сме кадарни сами да го направиме тоа… Особено мораме да побрзаме за да го направиме тоа пред да се спогодат Србија и Бугарија за Македонија. Таа спогодба, според мене, би била кобна за Македонците, бидејќи Бугарија и Србија, откако ќе се спогодат за нашата татковина, ќе ја поделат Македонија и тие делови ќе си ги присоединат кон своите држави.'''''"<ref>“Штампа”, 01.12.1903</ref>
 
И [[Крсте Мисирков]] говори за пропагандата на Јанков, [[Борис Сарафов|Сарафов]] и [[Симеон Радев|Радев]]., во „[[За македонцките работи]]“:
:''„Македонците во Бугариiа убедиiа бугарцкото населеiн'е во праотиiата на нивната програма за '''полно оддел'уаiн'е на интересите на Македониiа од интересите на Бугариiа''', покажаа политиката на праител'ството, на кн'азот и на „генералцкиiот комитет" или комитеот на Цончев-Михаiловцки, како егоична и добиiа во Бугариiа по голема власт над „генералцкиiот комитет" и над праител'ствената политика во македонцкото прашаiн'е. Таiа сила главно се поддржуаше со полната солидарност на „Станишевцкиiот врховен комитет" со „Натрешната организациiа". И така комитетите, а заедно со ниф, и уопшче македонците се ослободуваат од влиiаiн'ето на бугарцкото праител'ство, создаваат своiа независна програма за работа, таiа програма пропагандираат во Бугариiа и со неiа добиiаат влиiаiн'е на бугарцкиiот народ, а преко него и на праител'ството''.
:''Откако се укорени така македонцкото „дело" во Бугариiа, македонците зафатиiа да одат и во Србиiа и тамо да излагаат своiата програма на праител'ството и на србцкиiот народ. '''Сарафов, Радев, Iанков, увераваа, оти они се борат со девиз „Македониiа за македонците“, за сите македонци без разлика, и оти '''никоi пат Македониiа не ке се соiединит со Бугариiа. Не iет ли iасно и от тиiе постапоци на македонцките водачи, оти македонците зедоа сами да решаваат судбите на Македониiа''', и оти они во своiата деiност сет готои да се столкуваат и да согласат интересите на своiата таткоина, не само со Бугариiа, но и со друзите блканскибалкански држаици, откако се дадат од страна на Македониiа некоiи задолжеiн'а на тиiе држаици за окажаната неi помок'?''“<ref>[https://mk.wikisource.org/wiki/За_македонцките_работи/_Нaционалниiот_сепаратизм:_земiшчето_на_коiе_се_имат_развиiено_и_ке_се_развиiат_за_однапред. За македонцките работи: „Нaционалниiот сепаратизм: земiшчето на коiе се имат развиiено и ке се развиiат за однапред“]</ref>
 
== Семејство ==
302

уредувања