Разлика помеѓу преработките на „Глобално затоплување“

 
== Стакленички гасови ==
На мајкати пичката и смрди на Стакленичките гасови се природни и кога се во соодветна количина тие се од голема корист за Земјата. Стакленичките гасови го овозможуваат животот на Земјата. Тие ја зголемуваат температурата на нашата планета и без нив би било студено за да се преживее. Да не се тие, сончевата енергија која доаѓа до Земјината површина би била оддавана назад во вселената, и температурите на нашата планета би биле до толку ниски што воопшто не би бил возможен живот на неа. Отсуство на стакленичките гасови би ја намалило температурата за околу 33 °C, претварајќи ја Земјата во уште една безживотна планета на [[Сончев систем|сончевиот систем]]. Стакленичките гасови апсорбираат дел од таа сончева енергија која се рефлектира од површината на Земјата и оддаваат назад во [[Атмосфера|атмосферата]]. На тој начин тие овозможуваат сончевата енергија да дојде до земјината површина како видлива [[светлина]], за потоа да биде заробена од атмосферата како инфрацрвена топлина.
Овој феномен ја одржува топлината на нашата планета загревајќи ја до тој степен кој на неа и овозможува живот со што ќе се обезбеди нормално одвивање на физиолошките функции на сите живи организми. Но, кога ефектот на стаклената градина е премногу силен, тогаш температурите растат пребрзо и превисоко. Дури и најмалите зголемувања на температурата може да имаат сериозно влијание врз животите на луѓето, животните и растенијата.
 
 
=== Сулфурен хексафлуорид SF<sub>6</sub> ===
Овде се работи за еден гас со многу инертна реакција, кој се употребува, пред сé, во опрема со висок напон во тешката индустрија и како гас за полнење прозорци за звучна заштита и автомобилски гуми. SF<sub>6</sub> е гас со највисок потенцијал за стаклена градина. Еден тон SF<sub>6</sub> ја оптоварува атмосферата во големина што соодветствува на околу 23.900 тони CO<sub>2</sub>.
 
== Последици од глобално затоплување ==
Последици од [[глобално затоплување]] се следниве:
Анонимен корисник