Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

нема опис на уредувањето
 
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно Инвестиционата стратегија и Инвестиционата тактика на Фондот.
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvotvoren Прв задолжителен пензиски фонд] </ref>
 
==ТРЕТИОТ ПЕНЗИСКИ СТОЛБ – ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ==
Доброволното пензиско осигурување овозможува и доброволно колективно пензиско осигурување – Професионални пензиски шеми каде што работодавците уплаќаат дополнителни средства за пензиско осигурување за сите или за дел од своите вработени.
Принципот на акумулација и капитализација на средствата на доброволните индивидуални или професионални сметки, поддржана со инвестиции на средствата на доброволните пензиски фондови и формирање на идните пензиски надоместоци од доброволните фондови врз основа на висината и периодот на уплата на средствата, наплатените надоместоци и приносот од инвестиции, овозможува дефинирање на висината на акумулираните средства што се користат за исплата на пензиски надоместоци од доброволните фондови.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvdobrovolen Прв отворен доброволен пензиски фонд] </ref>
== Наводи ==
{{наводи}}
Анонимен корисник