Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

нема опис на уредувањето
===4.Инвестирање согласно законските прописи===
Инвестирањето на средствата на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд–Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд–Скопје се врши според строго утврдени правила, едновремено почитувајќи ги принципите на сигурност, диверсификација на ризикот и одржување ликвидност на средствата на Фондовите. Инвестирањето на средствата е под постојан надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС, додека пак банката чувар на имот безбедно ги чува средствата на Фондовите, одделно од средствата на Друштвото.<ref> [http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/zostokb ЗОШТО КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО] </ref>
 
==КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ==
Анонимен корисник