Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

==КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО==
КБ Прво [[[http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1520&lang=2&uc=1&par=0 пензиско друштво]]] произлезе од реформите во пензискиот систем во [[Република Македонија]] и негова основна дејност е управување со пензиски фондови.
Целта на КБ Прво пензиско друштво е да се создаде вредност за членовите на Фондовите, да ги заштитат нивните интереси, да овозможат сигурност на нивните [[средства]] и да создадат профит со соодветно инвестирање. Работејќи на остварување на својата цел, КБ Прво пензиско друштво, на сите сегашни и идни членови на Фондовите им нуди:
* [[СИГУРНОСТ]] – работејќи согласно строгите законски одреби како и заради контролата од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем (Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и банката чувар)
Анонимен корисник