Отвори го главното мени

Промени

с
 
=== Правило 6.6 ===
Едначењето на согласките по звучност не се одбележува и во некои [[сопственилична имињаименка|личните именки]] од туѓо потекло.
 
=== Правило 6.7 ===