Инвестициска банка: Разлика помеѓу преработките

(→‎Настанок и развој: ситна поправка)
Во основа, постојат два вида инвестициони банки:
# Инвестициони банки кои нудат комплетни услуги (''Full-service investment banks''). Овие банки ги извршуваат сите активности од областа на инвестиционото банкарство, како што се: потпишување на новите изданија на хартии од вредност, тргување со хартии од вредност, активности во врска со спојување и преземање на компании, арбитража, инвестиционен менаџмент итн.
# Специјализирани инвестициони бани. Овие банки ја насочуваат својата работа само на одредени сегменти од инвестиционото банкарство. Така, некои од нив се занимаваат само со потпишување на нови изданија на хартии од вредност, некои се спцеијализирани само за активностите во врска со спојувањата и преземањата итн.<ref>K. Thomas Liaw, ''The business of investment banking - A comprehensive overview'' (second edition), John Wiley and Sons, 2006, стр, 12.</ref>
 
== Основни функции на инвестициските банки ==