Разлика помеѓу преработките на „База на податоци“

нема опис на уредувањето
'''База на податоци''' e збирка на или колекција на податоци кои обични ги опишуваат активностите на една или повеќе сродни организации .<ref>Ramakrishnan - Database Management Systems 3rd Edition</ref>
 
Системите за менаџирање на базите на податоци (DBMSs) се специјално дизајнирани апликации кои комуницираат со корисникот, други апликации, и со самите бази да земаат и анализираат податоци. Општата употреба на '''системите за менаџирање на базите на податоци DBMS''' е како [[Програмска опрема|софтверски]] систем дезијаниран да дозволи да се создава, дефинира, ажурира, пребарува и да се управува со базите на податоци. Познати DBMSs се [[MySQL]], [[PostgreSQL]], SQLite[[Програмска опрема]], [[Microsoft SQL Server]], [[Microsoft Access]], [[Oracle Database|Oracle]], [[SAP AG|SAP]], [[dBASE]], [[FoxPro]], [[IBM DB2]], [[LibreOffice Base]] Iи [[FilemakerPro|FileMaker Pro]]. БазитеБаза на податоци најчесто не можат да се преместат од еденпреносливи на друг DBMS, но различни DBMSсистеми можатна собаза методатана “Interoperation”податоци, ино користејќипостојат стандарди како што се [[SQL]] и ODDBC[[ODBC]] или [[JDBC]]кои дана сеединстевена овозможиапликација еднаи апликацијаовозможуваат да работикомуницираат со повеќе бази на податоци.
 
Database management systems (DBMSs) are specially designed applications that interact with the user, other applications, and the database itself to capture and analyze data. A general-purpose '''database management system (DBMS)''' is a [[Computer software|software]] system designed to allow the definition, creation, querying, update, and administration of databases. Well-known DBMSs include [[MySQL]], [[PostgreSQL]], [[Програмска опрема]], [[Microsoft SQL Server]], [[Microsoft Access]], [[Oracle Database|Oracle]], [[SAP AG|SAP]], [[dBASE]], [[FoxPro]], [[IBM DB2]], [[LibreOffice Base]] and [[FilemakerPro|FileMaker Pro]]. A database is not generally [[Software portability|portable]] across different DBMS, but different DBMSs can [[Interoperation|inter-operate]] by using [[Technical standard|standard]]s such as [[SQL]] and [[ODBC]] or [[JDBC]] to allow a single application to work with more than one database.
 
==Terminology and overview==
94

уредувања