Разлика помеѓу преработките на „Светско наследство на УНЕСКО“

с
* (ii) „покажува важна размена на човечките вредности во определен распон на време, или во рамките на културен регион во светот, за развојот на архитектурата или технологијата, монументалната уметност, урбанизмот или дизајнирањето на пејзажи“
* (iii) „сноси уникатно или исклучително сведоштво за културна традиција или цивилизација која сè уште постои или исчезнала“
* (iv) „претставува извонреден пример за определен тип на градба, архитектонска или технолошка целина, или пејзаж кои илустрираат значајна фаза од човечката историја“
* (iv) "is an outstanding example of a type of building, architectural, or technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history"
* (v) „претставува извонреден пример на традиционална човечка населба, користење на земјиштето или користење на морето, кои се показатели за култура или човечка интеракција со средината, особено кога таа стана ранлива под влијание на неповратни промени“
* (vi) „е директно или видливо поврзано со настани или живи традиции, со идеи, или со верувања, со ликовни или литературни творби со извонредно универзално значење“