Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

 
==== Експериментирање од страна на нови корисници ====
Новите корисници кои што туку откриле како можат да уредуваат статија понекогаш сакаат да се здобијат со некакво уредувачко искуство и може да внесат нешто контра-продуктивно на страницата (пр. неколку случајни зборови како пробно уредување). Таквите уредувања не се извршени со лоша намера и оттаму не се вандализми. Наместо да бидат опоменети за вандализам, подобро би било на корисниците да им се посака топло добредојде и да им се даде врска до [[Википедија:Песок|песокот]] (пр. користејќи [[Шаблон:Тест|соодветен шаблон]]) каде тие би можеле да продолжат со нивното експериментирање без притоа да предизвикаат штета. Ако корисникот направил тест-уредување и потоа го вратил, сметајте дека треба да му испратите {{tl|test-self}} на неговата страница за разговор.
New users who discover the "edit this page" button sometimes want to experience editing a page and may add something unhelpful to a page (e.g., a few random characters) as a test. Such edits are not done in bad faith and are therefore ''not'' vandalism. Rather than be warned for vandalism, these users should be warmly greeted, and given a reference to the [[Wikipedia:Sandbox|sandbox]] (e.g., using the [[Template:Test|test template message]]) where they can continue to make test edits without being unintentionally disruptive. If a user has made a test edit and then reverted it, consider placing the message {{tl|test-self}} on their talk page.
 
==== Користење несоодветен [[Википедија:Прирачник за стилот|стил на пишување]] и [[Помош:Како да уредам страница|речник]]====