Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

 
==== [[Википедија:Проверливост|Ненамерни дезинформации]] ====
Понекогаш корисникот ќе додаде информации во статијата кои се фактички неточни, но нему му изгледаат како точни. Ако овие уредувања се направени со добра волја, значи дека корисникот повеќе се обидува да придонесе и да ја подобри содржината отколку да ја вандализира. Ако мислите дека неточните информации биле додадени со најдобра намера, најпрво осигурете се дали е тоа така, а потоа дискутирајте за нивната точност со корисникот кој ги поставил.
Sometimes a user will add content to an article that is factually inaccurate, but in the belief that it is accurate. By doing so in good faith, they are trying to contribute to the encyclopedia and improve it rather than vandalize. If you believe inaccurate information has been added to an article in good faith, ensure that it is, and/or discuss its factuality with the user who has submitted it.
 
==== [[Википедија:Патент глупости|Ненамерни глупости]] ====