Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

 
==== [[Википедија:Уредувачко војување|Уредувачко војување]] ====
„Неутралната гледна точка“ е правило кое релативно тешко се сфаќа, па дури и поискусните уредници на моменти ненамерно внесуваат материјал кој не е баш најсоодветен според ова начело. Всушност, сите ние сме погодени од нашите убедувања во помала или поголема мера. Иако несоодветно, ова не претставува вандализам само по себе, освен ако продолжи и по изречената опомена.
The neutral point of view is a difficult policy for many of us to understand, and even Wikipedia veterans occasionally accidentally introduce material which is non-ideal from an NPOV perspective. Indeed, we are all affected by our beliefs to a greater or lesser extent. Though inappropriate, this is not vandalism in itself unless persisted in after being warned.
 
==== [[Википедија:Бидете храбри во ажурирањето на страниците|Смело уредување]] ====