Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

;Модифицирање на кориснички коментари: Уредување на коментарите на другите корисници до таа мера што суштински се менува нивната смисла (пример промена на нечие гласање). Не се смета за вандализам уредувањето на коментарите на другите корисници доколку се работи за [[WP:RPA|бришење на напади врз личноста]] (кои на некој начин се контроверзни самите по себе). Означувањето дека коментарот е непотпишан е исклучок од ова правило. Да забележиме исто така дека корекција на стилот на пишувањето на другите корисници не се препорачува.
;Вандализам на страниците за дискусија: Blanking the posts of other users from talk pages other than your own, Wikipedia space, and other discussions, aside from removing [[Wikipedia:Canvassing|internal spam]], vandalism, etc., is generally considered vandalism. An obvious exception is moving posts to a proper place (e.g. protection requests to [[WP:RFPP]]). [[Wikipedia:Remove personal attacks|Removing personal attacks]] is often considered legitimate, and it is considered acceptable to archive an overly long talk page by creating an archive page and moving the text from the main talk page there. The above rules do not apply to a user's own talk page, where this policy does not itself prohibit the removal and archival of comments at the user's discretion.
;Непрекинато качување на заштитен материјал: Закачување или користење материјал на Википедија кој крши одредени [[авторски права]] и покрај доставената опомена е вандализам. Бидејќи корисниците може да се неинформирани за тоа дали текстот или информацијата се заштитени, или дека Википедија има строги начела за тоа каков материјал може да се користи, таквото уредување се смета за вандализам само ако истиот корисник продолжи да го поставува недозволениот материјал и покрај претходно враченото известување.
;Непрекинато качување на заштитен материјал: Uploading or using material on Wikipedia in ways which violate [[Wikipedia:Copyright problems|Wikipedia's copyright policies]] after having been warned is vandalism. Because users may be unaware that the information is copyrighted, or of Wikipedia policies on how such material may and may not be used, such action ''only'' becomes vandalism if it continues after the copyrighted nature of the material and relevant policy restricting its use have been communicated to the user.
;Креирање на малициозни кориснички имиња: Креирање на кориснички сметки со кориснички имиња кои содржат навредливи или непријатни поими се смета за вандализам, без разлика дали корисничката сметка се употребува или не. За повеќе информации во врска со политиката на Википедија за тоа што се смета за неприфатливо корисничко име, види [[Википедија:Политика на кориснички имиња]]. Види исто така [[Википедија:Sock puppet]].
;Вандализам во резимето на уредувањето: Пишување резиме со нападна содржина во обид да се остави трага која не може брзо и ефикасно да се отстрани од записот. Овој вандализам најчесто го вршат корисници со малициозни кориснички имиња.