Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Вандализам“

(→‎Предупредување: на англиски јазик)
Вандализмите на Википедија можат да се категоризираат на следниов начин:
 
;Бришење: Бришење на целата содржина или делови од статијата, или менување на целокупната содржина на статијата со некоја вандалска верзија пред да биде постигнат консензус за тоа. Некогаш некои важни референци се бришат без да биде наведена валидна причина за тоа. HoweverОд друга страна пак, significantбришење contentна removalsпообемни areделови usuallyод статијата ''not''не consideredсе toсмета''' beза vandalismвандализам whereако theобјаснувањето reasonдадено forво theрезимето removalе ofрационално theи contentуредно isдадено. readilyПример apparentза byова examinationе ofбришење theна contentуредувања itself,поврзани orза whereбиографии aна non-frivolous[[Википедија:Биографии explanationна forживи theличности|живи removalличности]]. ofВикипедија apparentlyособено legitimateводи contentсметка isза provided,обезбедување linkedточни to,и orнавремени referencedинформации inза anживи editлица, summary.па Anтака exampleова ofбришење blankingможе editsда thatсе couldпротолкува beкако legitimateобид wouldза beтргање editsнеажуриран thatматеријал blankили allшпекулации. orИмајќи partја ofво aобзир biographyможноста ofза aнеобјаснето [[WP:LIVING|livingбришење person]].на Wikipediaподатоци isпод especiallyпретпоставка concernedдека aboutтоа providingе accurateсторено andсо non-biasedдобра information on the livingволја, andтреба thisда mayсе beпостават an effort to remove inaccurate or biased material. Due to the possibility of unexplained good-faith content removal,шаблоните {{tl|uw-test1}} orили {{tl|uw-delete1}}, as appropriateсоодветно, should normally be used as initial warnings forкако ordinaryопомени contentод removalsпрв notстепен involvingкои anyби circumstancesтребало thatда wouldспречат meritпонатамошни strongerштетни warningsуредувања.
;Повторување на информации: Додавање постојни или беззначајни содржини во статијата.
;[[Википедија:Спам|Спам]]: Постојано додавање на надворешни врски кон неважни или беззначајни веб страници (т.е. рекламирање на нечии веб страници) и после предупредувањето дека тоа е вандализам.