Деванагари: Разлика помеѓу преработките

Додадени 4.586 бајти ,  пред 9 години
[проверена преработка][проверена преработка]
|{{IAST|au}}
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|पौ
|}
 
===Согласки==
Во подолната табела се наведени согласките со вметнатиот глас шва. Исто така дадена е научната транскрипција, МФА и еквивалентот на урду.<ref>{{Harvcoltxt|Wikner|1996|pp=73}}</ref>
 
{|class="wikitable" style="text-align:center; height:400px; width:95%"
|-
!
! colspan="8"| ''{{IAST|sparśa}}''<br>([[плозивна согласка|плозивни]])
! colspan="2"| ''{{IAST|anunāsika}}''<br>([[носна согласка|носни]])
! colspan="2"| ''{{IAST|antastha}}''<br>([[приближна согласка|приближни]])
! colspan="4"| ''{{IAST|ūṣma/saṃghashrī}}''<br>([[струјна согласка|струјни]])
|-
! озвучување →
| colspan="4"| ''{{IAST|aghoṣa}}''
| colspan="8" style="background:beige;"| ''{{IAST|ghoṣa}}''
| colspan="2"| ''{{IAST|aghoṣa}}''
| colspan="2" style="background:beige;"| ''{{IAST|ghoṣa}}''
|-
! призвучување →
| colspan="2"| ''{{IAST|alpaprāṇa}}''
| colspan="2" style="background:beige;"| ''{{IAST|mahāprāṇa}}''
| colspan="2"| ''{{IAST|alpaprāṇa}}''
| colspan="2" style="background:beige;"| ''{{IAST|mahāprāṇa}}''
| colspan="4"| ''{{IAST|alpaprāṇa}}''
| colspan="4" style="background:beige;"| ''{{IAST|mahāprāṇa}}''
|-
!''{{IAST|kaṇṭhya}}''<br>(грлени)
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|क||{{IAST|ka}}<br />{{IPA|/k/}}<br />ک
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ख||{{IAST|kha}}<br />{{IPA|/kʰ/}}<br />کھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ग||{{IAST|ga}}<br />{{IPA|/ɡ/}}<br />گ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|घ||{{IAST|gha}}<br />{{IPA|/ɡʱ/}}<br />گھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ङ||{{IAST|ṅa}}<br />{{IPA|/ŋ/}}<br />ن
| colspan="4"|
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ह||{{IAST|ha}}<br />{{IPA|/ɦ/}}<br />ه، ح
|-
!''tālavya''<br>(непчени)
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|च||{{IAST|ca}}<br />{{IPA|/c, t͡ʃ/}}<br />چ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|छ||{{IAST|cha}}<br />{{IPA|/cʰ, t͡ʃʰ/}}<br />چھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ज||{{IAST|ja}}<br />{{IPA|/ɟ, d͡ʒ/}}<br />ج
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|झ||{{IAST|jha}}<br />{{IPA|/ɟʱ, d͡ʒʱ/}}<br />جھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ञ||{{IAST|ña}}<br />{{IPA|/ɲ/}}<br />ن
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|य||{{IAST|ya}}<br />{{IPA|/j/}}<br />ی
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|श||{{IAST|śa}}<br />{{IPA|/ɕ, ʃ/}}<br />ش
| colspan="2" rowspan="4"|
|-
!''mūrdhanya''<br>(ретрофлексни)
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ट||{{IAST|ṭa}}<br />{{IPA|/ʈ/}}<br />ٹ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ठ||{{IAST|ṭha}}<br />{{IPA|/ʈʰ/}}<br />ٹھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ड||{{IAST|ḍa}}<br />{{IPA|/ɖ/}}<br />ڈ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ढ||{{IAST|ḍha}}<br />{{IPA|/ɖʱ/}}<br />ڈھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ण||{{IAST|ṇa}}<br />{{IPA|/ɳ/}}<br />ن
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|र||{{IAST|ra}}<br />{{IPA|/r/}}<br />ر
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ष||{{IAST|ṣa}}<br />{{IPA|/ʂ/}}
|-
!''dantya''<br>(забни)
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|त||{{IAST|ta}}<br />{{IPA|/t̪/}}<br />ت، ط
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|थ||{{IAST|tha}}<br />{{IPA|/t̪ʰ/}}<br />تھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|द||{{IAST|da}}<br />{{IPA|/d̪/}}<br />د
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ध||{{IAST|dha}}<br />{{IPA|/d̪ʱ/}}<br />دھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|न||{{IAST|na}}<br />{{IPA|/n/}}<br />ن
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ल||{{IAST|la}}<br />{{IPA|/l/}}<br />ل
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|स||{{IAST|sa}}<br />{{IPA|/s/}}<br />س، ص، ث
|-
!''{{IAST|oṣṭhya}}''<br>(уснени)
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|प||{{IAST|pa}}<br />{{IPA|/p/}}<br />پ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|फ||{{IAST|pha}}<br />{{IPA|/pʰ/}}<br />پھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|ब||{{IAST|ba}}<br />{{IPA|/b/}}<br />ب
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|भ||{{IAST|bha}}<br />{{IPA|/bʱ/}}<br />بھ
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|म||{{IAST|ma}}<br />{{IPA|/m/}}<br />م
| style="background:#ccc; font-size:24px;"|व||{{IAST|va}}<br />{{IPA|/ʋ/}}<br />و
| colspan="2"|
|}