ГНУ-ова општа јавна лиценца: Разлика помеѓу преработките

с
нема опис на уредувањето
сНема опис на уредувањето
сНема опис на уредувањето
{{Инфокутија Лиценца за ПО
| nameназив = ГНУ-ова општа јавна лиценца
| image изворен_назив = [[Податотека:GNU General Public License 3 Logo.svg|200п]]
| слика = [[Податотека:GNU General Public License 3 Logo.svg|180п]]
| captionопис = Лого на ГНУ ОЈЛ в.3
| author = [[Фондација за слободен софтвер]]
| versionавтор = =3
| авторско_право = Фондација за слободна програмска опрема
| copyright = Free Software Foundation, Inc.
| dateдатум = 29 јуни 2007
| OSI approvedодобрена_ИОПО = Дада<ref name="osilicenselist">{{нмс |url=http://opensource.org/licenses/alphabetical |title=ЛиценциLicenses поby назив | Софтвер од јавен интересName |publisher=Иницијатива заOpen отворенSource кодInitiative |accessdate=10 декемвриDecember 2009}} {{en}}</ref>
| Debian approvedодобрена_Дебијан = Дада<ref name="debianlicenses">{{нмс |url=http://www.debian.org/legal/licenses/ |title=ДебијанDebian -- ИнформацииLicense за лиценциinformation |publisher=СофтверSoftware одin јавенthe интересPublic Interest, Inc. |accessdate=10 декември 2009}} {{en}}</ref>
| copyfree = не<ref>[http://copyfree.org/rejected Одбиени лиценци за статусот „копифри“] {{en}}</ref>
| Free Software = Да<ref name="fsflicenselist">{{нмс |url=http://www.fsf.org/licensing/licenses/index_html#GPLCompatibleLicenses |title=Лиценци - Фондација за слободен софтвер |publisher=Фондација за слободен софтвер |accessdate=10 декември 2009}} {{en}}</ref>
| copyleft слободна_ПО = Дада<ref name="fsflicenselist" /><ref name="fsfcopyleft">{{нмс |url=http://www.fsf.org/licensing/essayslicenses/pragmatic.htmlindex_html#GPLCompatibleLicenses |title=Копилефт: Прагматичен идеализамЛиценци - Фондација за слободенслободна софтверпрограмска опрема |publisher=Фондација за слободенслободна програмска софтверопрема |accessdate=10 декември 2009}} {{en}}</ref>
| Freeкопилефт Software = Дада<ref name="fsflicenselist" /><ref name="fsfcopyleft">{{нмс |url=http://www.fsf.org/licensing/licensesessays/index_html#GPLCompatibleLicensespragmatic.html |title=ЛиценциКопилефт: -Прагматичен идеализам – Фондација за слободенслободна софтверпрограмска опрема |publisher=Лиценци - Фондација за слободенслободна програмска софтверопрема |accessdate=10 декември 2009}} {{en}}</ref>
| linking = Не (освен за врски од GNU AGPLv3 до GNU GPLv3)
| поврзување = не (освен за поврзување на ГНУ АОЈЛв3 so GNU OJЛв3)
| websiteпортал = [httphttps://www.gnu.org/licenses/gpl.html www.gnu.org/licenses/gpl.html]
}}
'''ГНУ-овата општа јавна лиценца''' (или ''англ.'ОЈЛ''' ([[англ.]] ''GNU General Public License'', ''GNU GPL'' или ''GPL'') ја има напишаносоставено [[Ричард Сталман]] со цел да се употребува во рамките на [[ГНУ]] проектот. Развојот на [[лиценца|лиценцата]] е смислена како обединување на слични лиценци кои биле користени за пoранешните верзии на ГНУ Имакс (''GNU Emacs'') и други ГНУ програми. Иако лиценците имале слични поставки и цели, тие биле различни и специфични спрема својата програма. Целта на Сталман била да се осмисли една лиценца која би можела да се користи универзално, за било кој [[софтверпрограмска опрема|софтверскипрограмски]] проект, и на тој начин да се олесни размената и слободното користење на изворниот код меѓу проектите. Првата верзија (''GPL version 1'') е издадена во јануари 1989. Актуелна е втората верзија од 1991 година. Во 2005 година во тек е подготовката на третата верзија.
 
ГНУ-овата општа јавна лиценца ја има следнава структура:
</td>
<td width=52%>
Пред вас е неофицијален превод na ГНУ-овата општа јавна лиценца на македонски јазик. Овој превод не е објавен од страна на Фондацијата за слободенслободна софтверпрограмска опрема (''Free Software Foundation''), и како таков не ги поставува правните услови за разделување на софтверпрограмска опрема со ГНУ ГПЛ лиценца; само оригиналната англиската верзија објавена од Фондацијата заслободна Слободенпрограмска Софтверопрема го чини тоа. Целта на овој превод е да се овозможи луѓето што не го познаваат англискиот јазик, подобро да ја разберат ГНУ-овата општа јавна лиценца.
</td>
</tr>
 
== Вовед ==
Мнозинството од лиценците за софтверпрограмска опрема се составени со цел да Ви ја одземат слободата да го делите и менувате. За разлика од нив, ГНУ-овата општа Јавна Лиценцајиценца има за намера да Ви ја гарантира Вашата слобода да делите и менувате слободенслободна програмска софтверопрема, и да обезбеди тој софтверпрограм да биде слободен за сите негови корисници. Оваа општа Јавнајавна Лиценцалиценца се применува на мнозинството на софтверотпрограмите на Фондацијата заслободна Слободенпрограмска Софтверопрема и на секој софтверпрограм за кој неговите автори се обврзуваат за неjзина употреба. (делот од софтверотпрограмската опрема на Фондацијата за Слободенслободна програмска Софтверопрема кој не е издаден под ГНУ-овата општа Јавнајавна Лиценцалиценца, е опфатен со ГНУ-овата Библиотекарскабиблиотечна Јавнајавна Лиценцалиценца.) Секој, па и вие, може да ја употребува ГНУ-овата општа Јавнајавна Лиценцалиценца.
 
Кога зборуваме за слободенслободна програмска софтверопрема, мислиме на слобода, а не на цена. Нашите општи јавни лиценци се составени да ја осигураат вашата слобода на дистрибуција на примероци на слободенслободна програмска софтверопрема (и ако сакате, вие можете да наплаќате за ова услуга), да го добиете изворниот код или да ви биде достапен ако го посакате, да можете да гоја менувате софтверотпрограмската опрема или да користите делови од некојнекоја слободенслободна софтверпрограмска опрема во новнова слободен софтверпрограмска опрема, и да обезбедат да знаете дека горенаведеното можете да го правите.
 
Да ги заштитиме вашите права, мораме да воспоставиме рестрикции кои забрануваат на било кој да Ви ги спори овие права и да Ви бара да се одречете од тие права. Овие рестрикции се претвораат во одредени обврски кои вие морате да ги исполните во случај да разделувате копии на овојоваа софтверпрограмска опрема или во случај да гоја менувате.
 
На пример, ако разделите копии на оваа програма, бесплатно или за паричен надоместок, морате сите права кои и Вие ги имате да ги дадете на примателите. Морате да осигурате и тие да го добијат, или да им е на располагање, изворниот код. Морате да им ги покажете овие одредби, за и тие да ги спознаат своите права.
 
Ние ги браниме вашите права преку два чекора: (1) го браниме овојоваа софтверпрограмска опрема со заштита на авторски права, и (2) ви ја даваме ова лиценца која ви дава правна дозвола да гоја умножувате, разделувате и/или менувате овојоваа програмска софтверопрема.
 
Понатаму, поради нашата заштита и заштитата на секој автор, ние сакаме да се осигураме дека секој разбрира дека нема гаранција за овојоваа слободенслободна софтверпрограмска опрема. Ако софтверотпрограмската опрема биде изменетизменета од друг и, така изменетизменета, биде проследенпроследена, ние сакаме примателите да знаат дека тоа што го имаат не е оригиналот и со тоа било какви проблеми внесени од страна на други да не се огледаат на угледот на оригиналните автори.
 
Конечно, било којкојслободна слободенпрограмска софтверопрема е под постојана закана на софтверски патенти за програмска опрема. Ние сакаме да ја избегнеме опасноста дека тие што вршат редистрибуција на еден слободен програм, поединечно би добиле патентна лиценца и на тој начин тојтаа програмска софтверопрема да влезе во приватна сопственост. За да спречиме ваков случај, разјаснивме дека било каков патент мора да биде лиценциран за слободна употреба на сите или воопшто да не биде лиценциран.
 
Следат прецизните одредби за умножување, разделување и менување.
'''3.''' Вие можете да ја умножувате и дистрибуирате оваа Програма (или творба врз основа нa нејзе, според член 2.) во објектниот код или во извршна форма под одредбите од гореспомнатите членови 1. и 2. под услов да спроведете еден од овие чина:
 
:'''а)''' со нејзе да го приложите комплетниот изворен код во машинско читлива форма, кој мора да биде разделен во согласност со гореспомнатите членови 1. и 2. на медиум вообичаен за размена на софтверпрограмска опрема; или,
 
:'''б)''' со нејзе да приложите пишана понуда, со важност од најмалку три години, која дава на било кое трето лице, во замена за парична надокнада не поголема од трошоците на самата дистрибуција, комплетен и машинско читлив примерок од дотичниот изворен код, кој мора да биде разделен во согласност со гореспомнатите членови 1. и 2. на медиум вообичаен за размена на софтверпрограмска опрема; или,
 
:'''в)''' со нејзе да ја приложите информацијата која Вие сте ја примиле во смисла на понудата за дистрибуирање на изворниот код. (Оваа алтернатива е дозволена само за некомерцијална дистрибуција и само во случај да Вие сте ја добиле ова Програма во објектен код или во извршна форма спрема понудата, во склад со гореспомнатиот подчлен б).)
Ако било кој дел на овој член се смета за неважечки или неприменлив под било какви околности, ќе се применува дополнението на овој член и членот во својата целост ќе се применува под други околности.
 
Не е цел на овој член да ве наведе да прекршите било какви патенти или други сопственички права или да ја спори правосилноста на тие права; овој член има единствена цел да го заштити интегритетот на системот на дистрибуирање на слободенслободна софтверпрограмска опрема, кој се спроведува со примена на јавни лиценци. Многу луѓе имаат дадено несебичен придонес на широкото поле на софтверпрограмска опрема кој се дели со таков систем и со потпора на доследната примена на тој систем; на авторот/доприносителот е да одлучи дали тој или таа сака да дели софтверпрограмска опрема со било кој друг систем и давачот на лиценцата не може да наметне таква одлука.
 
Овој член има намера целосно да разјасни тоа што се верува дека е последица на остатокот на ова лиценца.
'''8.''' Ако дистрибуирањето и/или употребата на оваа Програма е ограничена во одредени земји или со интерфејси кои се под патент или со авторски права, оригиналниот носител на авторските права и тој кој ја става оваа Програма под оваа лиценца може да додаде изричито ограничување со кое ги изоставува тие земји, и така дистрибуирањето да биде дозволено во или меѓу земји кои не се изоставени. Во таков случај, оваа лиценца го отелотворува тоа ограничување како да е напишано во целината на ова лиценца.
 
'''9.''' Фондацијата за Слободенслободна Софтверпрограмска опрема повремено може да издаде ревидирани и/или нови верзии на општатаОпштата јавна Јавналиценца Лиценца(ОЈЛ). Такви нови верзии ќе бидат слични во духот со оваа верзија, но може да се разликуваат во поединости за да опфатат нови проблеми или прашања.
 
Секоја верзија добива одреден број на верзија. Ако програмата укажува на број на верзија на оваа лиценца која се применува на нејзе и „било која понатамошна верзија“, тогаш Вие имате избор да ги следите одредбите и условите било на таа верзија или на било која понатамошна верзија издадена од Фондацијата за Слободенслободна Софтверпрограмска опрема. Ако Програмата не го специфицира бројот на верзијата на оваа лиценца, Вие можете да си изберете било која верзија која е издадена од страна на Фондацијата за Слободенслободна програмска Софтверопрема.
 
'''10.''' Ако сакате да вградите делови од оваа Програма во други слободни програми чии услови на дистрибуција се различни, пишете му на авторот и прашајте го за дозвола. За софтверпрограмска којопрема која е под заштита на авторски права во корист на Фондацијата за Слободенслободна Софтверпрограмска опрема, пишете на Фондацијата за Слободенслободна Софтверпрограмска опрема; ние понекогаш правиме исклучоци од ова лиценца. Нашата одлука ќе биде базирана на две цели на сочувување на слободниот статус на сите дела направени врз основа на слободенслободна софтверпрограмска опрема и на општо ширење на насоките на делење и повеќекратна употреба на софтверпрограмска опрема.
 
'''БЕЗ ГАРАНЦИЈА'''
== Како да се применуваат овие одредби на Вашите нови програми ==
 
Ако развиете нова програма, и ако сакате да биде од најголема можна корист за јавноста, најдобриот начин да се стори тоа е програмата да ја направите како слободенслободна софтверпрограмска опрема кои секој може да гоја разделува и менува под овие услови.
 
За да го сторите тоа, прикачите ги следниве објави на програмата. Најбезбедно е тие да се прикачат на почетокот од секоја изворна податотека за најефективно да се пренесе исклучокот на гаранција; и секоја податотека најмалку би требала да го има изразот „Авторски права“ со покажувач до таму каде каде може полната објава на тие права да се најде.
Copyright (C) *година* име на авторот
 
Оваа програма е слободенслободна софтверпрограмска опрема; вие можете да ја разделувате
и/или да ја менувате под условите на ГНУ-овата општа јавна лиценца
објавена од Фондацијата за слободенслободна софтверпрограмска опрема; било како Верзија 2
од ова Лиценца, или (по Ваш избор) некоја покасна верзија.
 
 
Вие треба да сте добиле примерок на ГНУ-овата општа јавна лиценца
заедно со ова програма; во спротивно, пишете до Фондација за слободенслободна
софтверпрограмска опрема (Free, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
 
Исто така, доставете информација како да се стапи во контакт со Вас преку електронска и обична пошта.
Гномовизија верзија 69, Copyright (C) *година* име на авторот
Гномовизија доаѓа АПСОЛУТНО БЕЗ ГАРАНЦИЈА; за детали
внесете „покажи w“. Оваа програма е слободенслободна програмска софтверопрема и вие сте
добредојдени да го редистрибуирате според определени услови; внесете
„покажи c“ за деталите.