Предлошка:Изминато време: Разлика помеѓу преработките

с
нема опис на уредувањето
[непроверена преработка][проверена преработка]
сНема опис на уредувањето
{{#if:{{{year|}}}
{{For year month day/Exp|{{ #ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 > {{{month|12}}}
|{{#if:{{{month|}}}
| {{ #expr: {{ #expr: ((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{year|2005}}} }}
|{{#if:{{{day|}}}
| {{ #ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 < {{{month|12}}}
|{{For year month day/display
| {{ #expr: {{ #expr: ((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{year|2005}}} - 1 }}
|years={{#expr:{{CURRENTYEAR}}-{{{year}}}-{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>{{{month}}}
| {{ #ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{day|31}}}
|0
| {{ #expr: {{ #expr: ((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{year|2005}}} }}
|{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}<{{{month}}}
| {{ #expr: {{ #expr: ((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{year|2005}}} - 1 }}
|1
|{{#ifexpr:{{CURRENTDAY}}>={{{day}}}
|0
|1
}}
}}
}}}}
|months={{#expr:{{CURRENTMONTH}}-{{{month}}}+{{#ifexpr:{{CURRENTDAY}}>={{{day}}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>={{{month}}}
|0
|12
}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>{{{month}}}
|-1
|11
}}
}}}}
|days={{#ifexpr:{{CURRENTDAY}}>={{{day}}}
|{{#expr:{{CURRENTDAY}}-{{{day}}}
}}
|{{#expr:{{Gregorian serial date
|year={{CURRENTYEAR}}
|month={{CURRENTMONTH}}
|day={{CURRENTDAY}}}}-{{Gregorian serial date
|year={{CURRENTYEAR}}
|month={{#expr:{{CURRENTMONTH}}-1}}
|day={{{day}}}
}}}}
}}
}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}={{{month}}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTYEAR}}={{{year}}}
|0&nbsp;years
|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-{{{year}}}-1}}&nbsp;or {{For year month day/display
|years={{#expr:{{CURRENTYEAR}}-{{{year}}}}}
}}
}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTMONTH}}>{{{month}}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTYEAR}}={{{year}}}
|<!--null value-->
|{{For year month day/display
|years={{#expr:{{CURRENTYEAR}}-{{{year}}}}}
}} and
}} {{#expr:{{CURRENTMONTH}}-{{{month}}}-1}}&nbsp;or {{For year month day/display
|months={{#expr:{{CURRENTMONTH}}-{{{month}}}}}
}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTYEAR}}={{#expr:{{{year}}}+1}}
|<!--null value-->
|{{For year month day/display
|years={{#expr:{{CURRENTYEAR}}-{{{year}}}-1}}
}} and
}} {{#expr:{{CURRENTMONTH}}-{{{month}}}+11}}&nbsp;or {{#expr:{{CURRENTMONTH}}-{{{month}}}+12}}&nbsp;months
}}
}}
}}
|{{#ifexpr:{{CURRENTYEAR}}={{{year}}}
}}|{{#ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{day|31}}}
|0&nbsp;years
| {{#ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{month|31}}} >= 0
|{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-{{{year}}}-1}}&nbsp;or {{For year month day/display
| {{#expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{month|12}}} }}
|years={{#expr:{{CURRENTYEAR}}-{{{year}}}}}
| {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{month|12}}} + 12 }}
}}
| {{#ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{month|31}}} > 0
| {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{month|12}}} - 1 }}
| {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{month|12}}} + 11 }}
}}
}}
}}|{{#ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{day|31}}} | {{ #expr: {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{day|31}}} }} | {{#ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 5 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 7 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 10 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 12 | {{ #expr: {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{day|31}}} + 30 }} | {{#ifexpr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 1 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 2 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 4 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 6 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 8 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 9 or (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 11 | {{ #expr: {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{day|31}}} + 31 }} | {{#ifexpr: ((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0 mod 4 = 0 | {{ #expr: {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{day|31}}} + 29 }} | {{ #expr: {{ #expr: (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0))) - (((({{#time: YmdHis}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{day|31}}} + 28 }} }} }} }} }}}}<noinclude>
|some time
{{Documentation}}
}}<noinclude>{{документација}}</noinclude>