Разлика помеѓу преработките на „Универзитет „Гоце Делчев““

нема опис на уредувањето
Единици во состав на Универзитетот се<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti Официјална веб-страница на Универзитетот „Гоце Делчев“ - „Факултети“]</ref>:
 
# [[Педагошки факултет - Штип|Факултет за образовни науки]] – декан проф. д-р [[Никола Смилков]]
# [[Факултет за природни и технички науки - Штип|Факултет за природни и технички науки]] – декан проф. [[Зоран Панов]]
# [[Земјоделски факултет - Штип|Земјоделски факултет]] – декан проф. д-р [[Илија Каров]]
# [[Факултет за информатика - Штип|Факултет за информатика]] – декан проф. д-р [[Владо Гичев]]
# [[Економски факултет Штип|Економски факултет]] – декан проф. д-р [[Ристо Фотов]]
# [[Правен факултет - Кочани|Правен факултет]] – декан проф. д-р [[Јован Ананиев]]
# [[Факултет за музичка уметност - Штип|Факултет за музичка уметност]] – Проф. д-р [[Илчо Јованов]]
# [[Факултет за медицински науки - Штип|Факултет за медицински науки]] – декан проф. д-р [[Бистра Ангеловска]]
# [[Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија|Факултет за туризам и бизнис логистика]] – декан доц. д-р [[Нако Ташков]]
# [[Филолошки факултет - Штип|Филолошки факултет]] – декан доц. д-р [[Јованка Денкова]]
# [[Електротехнички факултет - Радовиш|Електротехнички факултет]] – декан доц. д-р [[Татјана Атанасова Пачемска]]
# [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип|Технолошко-технички факултет]] – декан доц. д-р [[Винета Сребренкоска]]
# [[Машински факултет - Виница|Машински факултет]] – декан доц. д-р [[Дејан Мираковски]]
 
Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти, центри<ref>[http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/centri Официјална веб-страница на Универзитет „Гоце Делчев“ - „Центри“]</ref>, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони единици, како што се:
246

уредувања