Разлика помеѓу преработките на „Логика на непрецизноста“

с
нема опис на уредувањето
с (нов клуч за подредување на Категорија:Неопределена логика: " " со помош на HotCat)
с
'''Неопределената логика''' (наречена и '''„фази“ логика''' од [[англ.]] ''fuzzy logic'') е облик на [[повеќевредносна логика]] изведена од [[неодредено множество|теоријата на неодредените множества]] која се занимава со [[расудување]] кое не е прецизно, туку приближно. За разлика од [[бивалентност|бинарните]] (двовредносни) множества кои имаат ''[[бивалентност|бинарна логика]]'', позната и како ''реска логика'', променливите во неопределената логиката може да имаат [[Функција на припадност|вредност на припадност]] не само од 0 или 1. Кај [[неопределено множество|неопределените („фази“) множества]] припадниците може да имаат било која вредност од 0 до 1, па така и во неопределената логикаталогика [[степен на вистинитост|степенот на вистинитост]] на еден [[исказ]] може да изнесува било која вредност помеѓу 0 и 1, и како таков не е ограничен на две [[вистинитосна вредност|вистинитосни вредности]] {точно (1), неточно (0)} како кај класичната [[исказна логика]].<ref>Novák, V., Perfilieva, I. and Močkoř, J. (1999) ''Mathematical principles of fuzzy logic'' Dodrecht: Kluwer Academic. [[ISBN]] 0-7923-8595-0</ref> А кога се користат ''[[лингвистика|лингвистички]] променливи'', овие степени може да се раководат според конкретни функции.
 
Поимот „неопределена (т.е. ''фази'') логика“ почнал да се употребува како резултат на развојот на теоријата на неопределените множества на [[Лотфи Аскер Заде]]<ref>{{цитирана веб страница |url=http://plato.stanford.edu/entries/logic-fuzzy/ |title=Неопределена („фази“) логика |accessdate=2008-09-29 |work=[[Стенфордска енциклопедија на философијата]] |publisher=Стенфордски универзитет |date=2006-07-23}} {{en}}</ref>.
 
== Степени на вистинитост ==
Степените на вистинитост, но и [[веројатност|веројатностите]] изнесуваат некаде помеѓу 0 и 1 и затоа од прв поглед може да изгледаат слично. Меѓутоа тие се концептуално различни; вистинитоста е [[Функција на припадност|припадност]] во нејасно дефинирани множества, а не „веројатноста“ за некој анстан или услов како кај [[теорија на веројатноста|теоријата на веројатноста]]. На пример, да земеме дека чаша од 100&nbsp;[[mlмл]] содржи 30 mlмл [[вода]]. Потоа да земеме два концепта: Празно и Полно. Нивното значење може да се претстави со по едно неопределено множество. Потоа можеме да ја дефинираме чашата како 0.,7 празна и 0.,3 полна. Треба да се има на ум дека концептот на празнотија би бил [[субјективност|субјективен]] и затоа би зависело од посматрачот или изработувачот. Друг изработувач може подеднакво добро да изработи [[функција на припадност|функција за припадност]] во множеството каде чашата ќе се смета за полна за сите вредности над 50 mlмл. Од суштинско значење е да се сфати дека неопределената логиката користи степени на вистинитост како математички [[модел]] на феноменот на нејасност, додека веројатноста е математички модел на случајноста.
При веројатносни околности, прво се дефинира [[скалар]]ната променлива за полноста на чашата, а како второ, условни дистрибуции кои ја даваат веројатноста дека некој ќе ја нарече чашата полна при дадено ниво на полност. Меѓутоа овој модел нема смисла без да го прифатиме случувањето на еден настан, на пр. Дека за пет минути, чашата ќе биде полупразна. Забележете дека условувањето мое да се постигне со тоа што некој одреден посматрач случајно избира назив за чашата, дистрибувција низ детерминистички посматрачи, или двете. Следствено на ова, веројатноста нема ништо заедничко со неопределеноста, туку тие едноставно се различни концепти кои навидум изгледаат слични бидејќи користат ист интервал од реални броеви [0, 1]. Но сепак можеме да видиме од каде произлегува забуната - теоремите како [[Де Морганови закони|Де Моргановата]] наоѓаат двојна применливост и бидејќи својствата на случајните променливи се аналогни на својствата на бинарните логички состојби.
 
Во случај на неопределеност, не постојат висини од типот на 1,83 метри, туку има неопределени вредности, како следниве задавања:
<blockquote>
[[џуџе]]ст маж = [0, 1,3] mм<br />
низок маж = [1,3, 1,5] mм<br />
среден маж = [1,5, 1,8] mм<br />
висок маж = [1,8, 2,0] mм<br />
џиновски маж > 2,0 mм
</blockquote>
И [[последовател]]от може да има зададено повеќе од две вредности:
 
== Полиња на примена ==
* [[Климаклима-уред]]и
* [[Автомобилавтомобил]]ски и други потсистеми за возила, како [[автоматски пренос]], [[Anti-lock braking system|АБС]] и [[брзинска контрола]] (на пр. [[едношинска железница|едношинската железница]] во Токио)
* [[Камеракамера|Камерикамери]]
* [[Дигиталнадигитална обработка на слики]], како [[пронаоѓање на рабови]] (контуризација)
* [[сдомијачка|садомијачки]]
* [[Садомијачка|Садомијачки]]
* [[Лифтлифт]]ови
* Неопределенатанеопределената логиката наоѓа примена и кај некои [[микроконтролор]]и и [[микропроцесормикрообработувач]]и, како на пример [[Freescale 68HC12]].
* [[Хидрометеорхидрометеор]]ски класификациони алгоритми за полариметрички метеоролошки радар
* [[Јазиченјазичен филтер|Јазичнијазични филтри]] на [[Форум (интернет)|форуми]] и [[канал (интернет разговори)|канали]] за филтрирање на непристоен текст
* Програмотпрограмот [[Massive (програм)|Massive]] користен за филмовите „[[Господарот на прстените (филм)|Господарот на прстените]]“, кој овозможил огромните војски да се движат на случаен, но сепак складен начин
* Проценкапроценка на [[рудно наоѓалиштерудник|рудни наоѓалишта]]
* [[Препознавањепрепознавање на шемишари]] кај [[Далечински сензорсетилник|далечинските сензорисетилници]]
* [[Готвачготвачи на ориз|Готвачи на ориз]]
* [[Вештачкавештачка интелигенција]] во [[Видеоигравидеоигра|видеоигри]]
* [[Пералнаперална машина|Пералниперални машини]] и друга [[бела техника]]
 
== Поврзано ==
== Видете исто така ==
<div style="-moz-column-count:3; column-count:3;">
* [[Вештачка интелигенција]]
 
== Белешки ==
{{Reflistнаводи}}
 
== Библиографија ==