Разлика помеѓу преработките на „Универзитет „Гоце Делчев““

нема опис на уредувањето
== Наука и истражување==
 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип одгледува и произведува академски вредности кои на општата скала на општествени вредности традицонално се поставуваат многу високо. Во најголема мерка позитивните академски вредности се темелат на движечката сила која произлегува од научните активности. Универзитетското наследство, универзитетската независност-автономност, универзитетската веродостојност се основни елементи на кои може со сигурност да се подигнат новите генерации на интелектуалци, извонредни професионалци, квалитетни личности кои можат да ја носат одговорноста на иднината на општеството. Во оваа насока научните истражувања ги развиваат индивидуалните квалитети на секој поединец како важен елемент на универзитетската академска заедница.
 
Научните истражувања на Универзитетот кои се изведуваат како фундаметални и како апликативно развојни се темелат на индивидуалниот проектен пристап кој го одразува и осигурува минималниот развој на академските јадра. Научните истражувања на Универзитетот се изведуваат во рамките на факултетите, односно во рамките на нивните катедри-департменти.
* [[Економски факултет Штип|Економски факултет - Штип]]
* [[Факултет за информатика - Штип]]
* [[Земјоделски факултет - Штип]]
* [[Факултет за природни и технички науки - Штип]]
* [[Факултет за медицински науки - Штип]]
* [[Педагошки факултет - Штип | Факултет за образовни науки - Штип]]
* [[Филолошки факултет - Штип]]
* [[Факултет за музичка уметност - Штип]]
* [[Правен факултет - Кочани]]
* [[Електротехнички факултет - Радовиш]]
* [[Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија]]
* [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип]]
* [[Машински факултет - Виница]]
 
 
 
== Надворешни врски ==
* [http://frgp.ugd.edu.mk/ Факултет за природни и технички науки - Штип]
* [http://fmn.ugd.edu.mk/ Факултет за медицински науки - Штип]
* [http://pf.ugd.edu.mk/ ПедагошкиФакултет факултетза образовни науки - Штип]
* [http://ff.ugd.edu.mk/ Филолошки факултет - Штип]
* [http://fmu.ugd.edu.mk/ Факултет за музичка уметност - Штип]
[[Категорија:Универзитет „Гоце Делчев“]]
[[Категорија:Згради и градби посветени на Гоце Делчев]]
[[Категорија:Штип]]
[[Категорија:Република Македонија]]
 
[[bg:Щипски университет]]
246

уредувања