Разлика помеѓу преработките на „Универзитет „Гоце Делчев““

Единици во состав на Универзитетот се:
 
# [[Педагошки факултет - Штип|Педагошки факултет]] – декан проф. д-р КирилНикола ЦацковСмилков
# [[Факултет за природни и технички науки - Штип|Факултет за природни и технички науки]] – декан проф. д-рЗоран Благој ГоломеовПанов
# [[Земјоделски факултет - Штип|Земјоделски факултет]] – декан проф. д-р Илија Каров
# [[Факултет за информатика - Штип|Факултет за информатика]] – декан проф. д-р Владо Гичев
# [[Економски факултет Штип|Економски факултет]] – декан проф. д-р Ристо Фотов
# [[Правен факултет - Кочани|Правен факултет]] – декан проф. д-р СтеванЈован АлексоскиАнаниев
# [[Факултет за музичка уметност - Штип|Факултет за музичка уметност]] – деканПроф. мд-р Илчо Јованов
# [[Факултет за медицински науки - Штип|Факултет за медицински науки]] – декан проф. д-р НиколаБистра КамчевАнгеловска
# [[Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија|Факултет за туризам и бизнис логистика]] – декан доц. д-р Нако Ташков
# [[Филолошки факултет - Штип|Филолошки факултет]] – декан профдоц. д-р ВиолетаЈованка ДимоваДенкова
# [[Електротехнички факултет - Радовиш|Електротехнички факултет]] – декан профдоц. д-р Тодор ДелипетревТатјана Атанасова Пачемска
# [[Технолошко-технички факултет - Пробиштип|Технолошко-технички факултет]] – декан профдоц. д-р ЈорданВинета ЖивановиќСребренкоска
# [[Машински факултет - Виница|Машински факултет]] – декан профдоц. д-р ЗоранДејан ПановМираковски
# [[Висока здравствена школа - Штип|Високата здравствена школа]].
 
* проректор за настава - проф. д-р Емилија Јаневиќ – Ивановска;
* проректор за наука - проф. д-р Блажо Боев;
* проректор за финансиски инвестиции и развој - доц. д-р Кирил Барбареев
 
 
==Меѓууниверзитетска соработка==
13

уредувања