Разлика помеѓу преработките на „Едначење по звучност“

toa za zvucnite
с
(toa za zvucnite)
== Правило 4 ==
Согласката ''ј'' се обезвучува и пред африкативните ''ц'', ''ч'' во префиксираните зборови.
tanja e smotana i mnogu seksi iima cicika kako na bomba i se ebe so site oooooooooooooooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lelele kurot ti e mn jak ooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaa putkata i e mn jakaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
Во други случаи, кога е сраснатоста на составните делови=ви изразена во поголем степен, по извршеното едначење се добива една согласка: ''одамна'' (од ''оддамна''), ''бесмислен'', ''бесмртен'', ''бесрамен'', ''бестрашен'', ''исее'', ''исекне'', ''исели'', ''исече'', ''раседла'' (од ''разседла''), ''расее'', ''расели'', ''расече'', ''раслои'', ''расобуе'', ''расони'' и др.
== Правило 5 ==
Кога префиксите што завршуваат на согласка (''зад''-, ''над''-, ''од''-, ''под''-, ''пред''-, ''без''-, ''из''-, ''раз''-) ќе влезат во состав на збор што почнува со [[истородна согласка]], настануваат два случаја.
 
=== Правило 5.1 ===
Во некои зборови границата меѓу префиксот и [[основен збор|основниот збор]] јасно се чувствува, и согласките се пишуваат удвоено: ''оддели'', ''поддава'', ''раззелени'', ''оттука'', ''поттикне'', ''бессовесен'', ...
 
=== Правило 5.2 ===
Во други случаи, кога е сраснатоста на составните делови изразена во поголем степен, по извршеното едначење се добива една согласка: ''одамна'' (од ''оддамна''), ''бесмислен'', ''бесмртен'', ''бесрамен'', ''бестрашен'', ''исее'', ''исекне'', ''исели'', ''исече'', ''раседла'' (од ''разседла''), ''расее'', ''расели'', ''расече'', ''раслои'', ''расобуе'', ''расони'' и др.
 
Иста појава имаме и на составите меѓу префиските ''без''-, ''из''-, ''раз''- и зборовите што почнуваат со ''ш''. Во едни случаи се чува ''с'': ''бесшумно'' (од ''безшумно''), ''исшета'', ''исшие'', ''исшилчи'', а во други, по асимилацијата на ''с'' во ''ш'', се добило едно ''ш''; ''ишари'' (од ''изшари''), ''ишмрка'', ''уштипе'', ''рашета'' (од ''разшета''), ''рашие'', ''рашири'', ''раштима'', ''раштрка''.
Анонимен корисник