Разлика помеѓу преработките на „Човекови права“

Додадени 4.386 бајти ,  пред 8 години
нема опис на уредувањето
* Осудувањето на [[смрт]]
* Ако човекот е продаден или третиран како [[слуга]]
* ПристапНемање на пристап до чиста вода за пиење
* Непостоење на безплатнобесплатно [[школување]]
* КазнувањетоКазнување на личност без правилно судење
* Немањето [[право на глас]] или политичка репрезентација
 
== Членови од Универзалната декларација за човекови права ==
''Член 1.''
Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност.
 
''Член 2.''
Сите права и слободи наведени во оваа Декларација им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на нивните разлики, како што се : раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање, или друг статус.
 
''Член 3.''
Секој има право на живот, слобода и сигурност.
 
''Член 4.''
Никој нема да биде роб или потчинет; ропството и трговијата со робови ќе бидат забранети во сите нивни форми.
 
''Член 5.''
Никој нема да биде подложен на тортура или на суров, нехуман или понижувачки третман или казна.
 
''Член 6.''
Секој има право насекаде да биде признаен како личност пред законот
 
''Член 7.''
Сите луѓе се еднакви пред законот и на сите им припаѓа, без никаква дискриминација, еднаква заштита со закон. На сите им припаѓа еднаква заштита од каква и да е дискриминација, што е во спротивност на оваа Декларација и од какво и да е поттикнување на таква дискриманција.
 
''Член 8.''
Секој има право националните судови ефикасно да го заштитат од кршење на основните права кои му се признати со уставот и законите.
 
''Член 9.''
Никој човек нема да биде подложен на произволно апсење, притвор или прогонување.
 
''Член 10.''
Секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него.
 
''Член 11.''
1. Секој обвинет за кривично дело има право да се претпоставува дека е невин се додека не се докаже неговата вина во согласнсот со закон и на јавно судење, на кое тој ги има сите гаранции неопходни за неговата одбрана.
 
2. Никој нема да се смета за виновен за кое и да е кривично дело поради дејство или пропуст, што не претставувале кривично дело според националното или меѓународното право во времето кога тоа било сторено. Исто така, не смее да се изрече казна поголема од онаа што се применувала во времето кога било сторено кривичното дело.
 
''Член 12.''
Никој нема да биде изложен на произволно вмешување во неговиот приватен и семеен живот, домот или преписката, ниту пак на напади врз неговата чест и углед. Секој има право на правна заштита од таквото вмешување или напади.
''Член 13.''
 
== Надворешни врски ==
Анонимен корисник