Меѓународно биро за тегови и мерки: Разлика помеѓу преработките