Разлика помеѓу преработките на „Изведени SI-единици“

с
нема опис на уредувањето
(Создадена страница со: Меѓународниот систем на мерни единици (SI) има...)
 
с
|-
! Назив
!SI<br />симбол
! Симбол
!<abbr title="Неформален македонски симбол">Мак.<br />симбол</abbr>
! [[Физичка величина|Величина]]
! Изразена во други единици
|-
| '''[[херц]]'''
| style="text-align: center" | '''Hz'''
| style="text-align: center" | '''Хц'''
| [[фреквенција]]
| 1/s
|-
| '''[[радијан]]'''
| style="text-align: center" | '''rad'''
| style="text-align: center" | '''рад'''
| [[агол]]
| m/m
|-
| '''[[стерадијан]]'''
| style="text-align: center" | '''sr'''
| style="text-align: center" | '''ср'''
| [[просторен агол]]
| m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
|-
| '''[[њутн (единица)|њутн]]'''
| style="text-align: center" | '''N'''
| style="text-align: center" | '''Њ'''
| [[сила]], [[тежина]]
| kg&sdot;m/s<sup>2</sup>
|-
| '''[[паскал (единица)|паскал]]'''
| style="text-align: center" | '''Pa'''
| style="text-align: center" | '''Па'''
| [[притисок]], [[напрегање (физика)|напрегање]]
| N/m<sup>2</sup>
|-
| '''[[џул]]'''
| style="text-align: center" | '''J'''
| style="text-align: center" | '''Џ'''
| [[енергија]], [[работа (физика)|work]], [[топлина]]
| N&sdot;m = C&sdot;V = W&sdot;s
|-
| '''[[ват]]'''
| style="text-align: center" | '''W'''
| style="text-align: center" | '''Вт'''
| [[моќ (физика)|моќ]], [[зрачен тек]]
| J/s = V&sdot;A
|-
| '''[[кулон]]'''
| style="text-align: center" | '''C'''
| style="text-align: center" | '''Кл'''
| [[електричен набој]] или количина на електрицитет
| s&sdot;A
|-
| '''[[волт]]'''
| style="text-align: center" | '''V'''
| style="text-align: center" | '''В'''
| [[напон]], [[електричен потенцијал|разлика во ел. потенцијал]], [[електромоторна сила]]
| W/A = J/C
|-
| '''[[фарад]]'''
| style="text-align: center" | '''F'''
| style="text-align: center" | '''Ф'''
| [[електричен капацитет]]
| C/V
|-
| '''[[ом]]'''
| style="text-align: center" | '''&Omega;'''
| style="text-align: center" | '''Ом'''
| [[електричен отпор]], [[импеданција]], [[реактанција]]
| V/A
|-
| '''[[сименс (единица)|сименс]]'''
| style="text-align: center" | '''S'''
| style="text-align: center" | '''См'''
| [[електрична спроводливост]]
| 1/&Omega; = A/V
|-
| '''[[вебер (единица)|вебер]]'''
| style="text-align: center" | '''Wb'''
| style="text-align: center" | '''Вб'''
| [[магнетен тек]]
| J/A
|-
| '''[[тесла (единица)|тесла]]'''
| style="text-align: center" | '''T'''
| style="text-align: center" | '''Т'''
| јачина на [[магнетно поле]], [[магнетно поле|густина на магнетен тек]]
| V&sdot;s/m<sup>2</sup> = Wb/m<sup>2</sup> = N/(A&sdot;m)
|-
| '''[[хенри (единица)|хенри]]'''
| style="text-align: center" | '''H'''
| style="text-align: center" | '''Хн'''
| [[индуктивност]]
| V&sdot;s/A = Wb/A
|-
| '''[[Целзиусов степен]]'''
| style="text-align: center" | '''°C'''
| style="text-align: center" | '''°Ц'''
| [[температура]] во однос на 273,15 K
| K
|-
| '''[[лумен]]'''
| style="text-align: center" | '''lm'''
| style="text-align: center" | '''лм'''
| [[светлосен тек]]
| cd&sdot;sr
|-
| '''[[лукс]]'''
| style="text-align: center" | '''lx'''
| style="text-align: center" | '''лк'''
| [[осветленост]]
| lm/m<sup>2</sup>
|-
| '''[[бекерел]]'''
| style="text-align: center" | '''Bq'''
| style="text-align: center" | '''Бк'''
| [[радиоактивност]] (распаѓања по един. време)
| 1/s
|-
| '''[[греј (единица)|греј]]'''
| style="text-align: center" | '''Gy'''
| style="text-align: center" | '''Гр'''
| [[апсорбирана доза]] (на [[јонизирачко зрачење]])
| J/kg
|-
| '''[[сиверт]]'''
| style="text-align: center" | '''Sv'''
| style="text-align: center" | '''Св'''
| [[еквивалентна доза]] (на [[јонизирачко зрачење]])
| J/kg
|-
| '''[[катал]]'''
| style="text-align: center" | '''kat'''
| style="text-align: center" | '''кат'''
| [[катализатор|катализа]]
| mol/s