Википедија:Без свои истражувања: Разлика помеѓу преработките

с
нема опис на уредувањето
сНема опис на уредувањето
Маркетинг
{{начело|ВП:ОИ|ВП:БОИ|ВП:БЕЗ}}
{{најважното|Википедија [[Википедија:Што не е Википедија|не]] објавува оригинални истражувања или оригинални мисли: сиот материјал во енциклопедијата мора да биде препишан на [[Википедија:Проверливост|веродостојни објавени извори]].|Статиите не смеат да содржат нови анализи или синтези на издаден материјал кој служи за да се напредне ставот кој не е јасно поддржан од изворите.}}
{{Список на начела}}
'''Википедија не објавува оригинални истражувања или оригинална мисла.''' Ова вклучува необјавени факти, аргументи, шпекулации и идеи, и сите необјавени анализи или синтеза на објавени материјали која служи за да се дојде до некоја позиција. Тоа подразбира дека Википедија не е место каде што се објавуваат свои мислења, искуства, аргументи, или заклучоци.
 
Маркетинг е процесот кој се користи за да се определи кои продукти или услуги може да бидат во интерес на купувачите и која стратегија треба да се користи во продажбата, комуникациите и бизнис развојот. Ја генерира стратегијата што лежи во техниките на продажба, бизнис комуникација и бизнис развој. Тоа е интегриран процес низ кој компаниите градат цврсти врски со потрошувачите и создаваат вредност за нивните потрошувачи и за себеси.
Цитирањето извори и избегнување на оригинални истражувања се неразделно поврзани. За да покажете дека не сте презентирале оригинални истражувања, мора да цитирате сигурни извори кои директно се поврзани со темата на статијата, а кои директно ги поддржуваат информациите како што се претставени.
Маркетинг се користи за да се идентификува потрошувачот, да се задоволи потрошувачот и да се задржи потрошувачот. Со купувачот во фокусот на овие активности, маркетинг управувањето е едно од најзначајните компоненти во бизнис раководењето. Како последица на стагнацијата во развојот и иновацијата на постоечките пазари во последните 2-3 години, произлезе маркетингот за да ги постави фазите во развојот на нови пазари. Имплементирањето на маркетинг стратегии , како мерка за да останат профитабилни, бара бизнисите да го сменат фокусот кон производство и да го насочат кон перцепцирани потреби и желби на нивните купувачи.
Поимот маркетинг концепт значи дека достигнување на организациските цели зависи од познавање на потребите и желбите на целните пазари и испорачување на посакуваните задоволства. Предложува дека со цел да ги задоволи своите организациски цели, организацијата треба да ги предвиди потребите и желбите на купувачите и истите да ги задоволи поефективно од конкуренцијата.
Дефиниции
Со текот на времето, маркетингот е дефиниран од страна на АМА како организациска функција и сет од процеси за создавање, комуницирање и испорачување на вредност до купувачите и за раководење на врските со купувачите во насока на корист на организацијата и акционерите. Терминот се развил од првичното значење кое буквално се однесувало на одење на пазар за да се купат или продадат стоки или услуги. Гледано од точка на системски инженеринг, продажниот процес на ИТ маркетингот е “сет од процеси кои се меѓусебно поврзани и меѓусебно зависни со други функции, чии методи може да бидат подобрени со користење на релативно нови пристапи.”
Чартерд Институтот за Маркетинг го дефинира маркетингот како “управувачки процес одговорен за препознавање, предвидување и профитабилно задоволување на барањата на клиентите.” Поинаков концепт е маркетинг според вредноста кој тврди дека улогата на маркетингот е да придонесе во зголемувањето на богатството на инвеститорите. Во тој контекст маркетингот е дефиниран како “управувачки процес кој цели на зголемување на повратокот на сопствениците со развивање на врски меѓу вреднуваните купувачи и создавање на конкурентска придобивка.”
Во минатото маркетинг практиката се стремела да биде означена како креативна индустрија која вклучува рекламирање, дистрибуција и продавање. Бидејќи научната студија по маркетинг вклучува широка употреба на општествени науки, психологија, социологија, математика, економија, антропологија и неврологија, денес професијата е широко препознаена како наука, овозможувајќи бројни универзитети да нудат постдипломски (м-р) програми. Целокупниот процес започнува со маркетинг истражување и во насока на пазарна сегментација, бизнис планирање и изведување,и завршува со пред и пост-продажни промотивни активности. Исто така е поврзан со многу креативни уметности. Маркетинг литературата е посветена на своевидно повторно создавање и создавање на вокабулар според времето и културата.
Броун (2010) откри дека супермаркетите трошат милиони долари на интензивно истражување и проучување на однесувањето на купувачите. Нивна цел е да се осигураат дека купувачите заминуваат потрошувајќи многу повеќе од она што на почетокот го планирале. Институтот “Избор” ја проучи теоријата на тролеологија сознавајќи дека многу купувачи инстинктивно погледнуваат на десно кога се во супермаркет. Супермаркетите ловат на оваа биолошка особина со позиционирање на многу скапи поттикнувачки продукти за купување на десната страна на касата. Овие продукти се содржат од последните ДВД изданија, списанија, чоколади, скапи батерии и други искушувачки продукти на кои нормално не би се помислило.
Појдовна точка на уште една маркетинг тактика е постојаното преместување на продуктите, што го прават супермаркетите се со цел да ги збунат купувачите. Др. Пол Харисон, психологист специјализиран во областа на пазарната потрошувачка,(цитиран во Браун,2010) смета дека супермаркетите константно користат разлчни методологии на продавање. Еден метод е изведување на постојани анализи на менување на локацијата на продуктите наоколу, се со цел да го сменат навикнатото купување и да го намалат вашиот буџет. Харисон исто смета дека поголема е веројатноста луѓето кои купуваат во насока спротивна од стрелките на часовникот да потрошат повеќе пари за разлика од лицата кои купуваат во насока на стрелките на часовникот. Психологистите специјализирани во оваа област ( цитирано во Браун,2010) согледале дека најголемиот број луѓе пишуваат со нивната десна рака, биолошка карактеристика дека луѓето ја имаат тенденцијата на свртување на десно кога купуваат,па оттука е разбирливо што супермаркетите профитираат на овој факт. На десната страна се обично се наоѓаат атрактивни продукти што купувачот без размислување би можел да ги земе на пр. чадор кога времето е мрачно.
Маркетинг еволуција
Главна статија : Маркетинг историја
Во маркетинг контекст, ориентацијата се поврзува со перцепција или однесување на фирмата кон продуктот или услугата, особено во врска со конзументите или крајните корисници. Низ историјата, маркетингот бележи значителни промени во вкусот на потрошувачите.
Ран пристап
Маркетинг ориентацијата произлезе од поранешните ориентации и тоа, производната ориентација, ориентацијата на продуктот и продажната ориентација.
Ориентација Профитен двигател Западно- европски временски рамки Опис
Производство Производни методи до 1950та Компанија та, фокусирана на производствена ориентација, колку што е можно повеќе навлегува во производство на даден продукт или услуга. Ова значи дека компанијата ја екплоатира економијата на обем додека не е постигнат минималниот ефикасен обем. Производствената ориентација може да се развие кога постои висока побарувачка за продукт или услуга, споена со голема увереност дека после користењето производот нема веднаш да го промени својот вкус. ( слично на продажната ориентација).
Производ Квалитет на производот до 1960та Фирмата насочена кон производна ориентација е главно загрижена за квалитетот на својот производ. Фирмата исто така би претпоставила дека се додека нејзиниот производ е на висок страндард, луѓето ќе го купуваат производот и ќе го користат.
Продавање Продажни методи 1950та и 1960та Компанија што користи продажна ориентација најпрво се фокусира на продавање/промоција на одреден производ, и како таква не определува нови желби на купувачите. Според тоа, ова наметнува едноставно продавање на веќе постоечки производ и користење на промотивни техники за да се постигне највисоката можна продажба.
Таквата ориентација може да води до сценарио во кое компанијата ќе поседува излитена стока или пак ќе продава производ што е во висока побарувачка, со мала веројатност на измени во она што веќе му се допаѓа на потрошувачот со што би се намалила побарувачката.
Маркетинг Потреби и желби на куопувачите 1970та до денес Маркетинг ориентацијата е можеби најпознатата ориентација користена во современиот маркетинг. Вклучува компанија која во основата ги базира своите маркетинг планови околу маркетиншкиот концепт низ снабдување на производи кои водат до нови потрошувачки вкусови. Како пример, компанијата би направила истражување на пазарот за да ги оцени желбите на купувачите, би го употребила процесот на И&Р за да развие производ услогласен со откриените информации и тогаш би ги применила техниките за промоција за да се осигура дека луѓето се свесни за постоењето на производот.
 
Модерни пристапи
„Без свои истражувања“ е еден од трите основни начела за содржината, заедно со [[ВП:НГТ|неутрална гледна точка]] и [[ВП:П|проверливост]]. Заеднички, овие начела го одредуваат типот и квалитетот на материјалот кој е прифатлив во статии. Тие не треба да се толкуваат во изолација од еден на друг и уредниците треба да се запознаат со сите три.
Неодамнешните пристапи во маркетингот вклучуваат односен маркетинг во чиј фокус е потрошувачот , бизнис маркетинг или индустриски маркетинг кој е насочен кон организацијата или институцијата и општествен маркетинг фокусиран на придобивките на општеството. Новите форми на маркетинг поради употребата на интернет се наречени интернет маркетинг или попознато како е-маркетинг, онлајн маркетинг, маркетинг пребарување, десктоп рекламирање или партнерски маркетинг. Тие се обидуваат да ја усовршат стратегијата на сегментација која била користена во традиционалниот маркетинг. Поконкретно се насочуваат кон јавноста и затоа понекогаш се наречени персонализиран маркетинг или еден-на-еден маркетинг. Понекогаш се смета дека интернет маркетингот е широк во обем, бидејќи вклучува не само маркетинг на интернет страни туку и маркетинг низ е-маил адреси и безжични медиуми.
Ориентација Профитен двигател Западно европски временски рамки Опис
Односен маркетинг/
Односно управување Градење и одржување на добри врски со потрошувачите 1960та до денес Акцентот е ставен на целата врска меѓу произведувачите и потрошувачите. Целта е да се обезбеди најдобар можна услуга за клиентите и да се изгради потрошувачка лојалност.
Бизнис маркетинг/ индустриски маркетинг Градење и одржување на врски меѓу организации 1980та до денес Во овој контекст маркетинг зазема место меѓу бизнисите или организациите. Фокусот на производот лежи повеќе во индустриските стоки или инвестициите отколку во производите за потрошувачите или крајните продукти. Се користат различни форми на маркетинг активност како промоција, рекламирање и комуникација со клиентот.
Општествен маркетинг Придобивки за општеството 1990та до денес Има слични карактеристики како маркетинг ориентацијата но со додатен услов дека ќе настане прекин во производот,производството или продажните методи ако се утврдат било какви штетни активности кон општеството.
Брендирање Вредност на брендот 1980та до денес Во овој контекст “брендирањето” е клучната философија на компанијата и маркетингот се смета како инструмент на философијата на брендирање.
 
Конзументска насоченост
Компанијата во пазарната економија опстојува со произведување на стоки што луѓето сакаат и се во можност да ги купат.Според тоа витално е утврдувањето на пазарната потрошувачка за да се добие слика за понатамошното егзистирање и отпорност на компанијата во случај кога не постои потенцијална закана за ликвидирање . Многу компании денес го насочуваат фокусот кон потрошувачите ( или кон пазарот). Ова имплицира дека компаниите ги фокусираат своите активности и производи на барањата на купувачите. Воглавно, има три начини да се направи ова: пристап кон потрошувачите, пристап на препознавање на пазарните промени и пристап на производна иновација.
Во пристапот кон потрошувачите, желбите на купувачот се двигатели на сите стратегиски маркетиншки одлуки. Ни една стратегија не ставена во употреба додека не го помине тестот на истражување на потрошувачите. Секој аспект од пазарното понудување, вклучувајќи ја и природата на самиот производ е воден од потребите на потенцијалните потрошувачи. Секогаш, почетна точка е потрошувачот. Принципот за овој пристап е дека нема причина да се потрошат фондовите за И&Р за развивање на производ што луѓето нема да го купуваат. Историјата сведочи за многу производи што беа комерцијални неуспеси место да бидат технолошки откритија.
Формалниот пристап на овој маркетинг ориентација насочен кон потрошувачот е познат како РИВП - Решение, Информација, Вредност, Пристап . Овој систем всушност ги содржи четирите П прекрстени и преформулирани за да го насочат фокусот кон потрошувачот. РИВП Моделот обезбедува алтернатива центрирана кон побарувачката и потрошувачот на добро познатите 4П страни на понудата ( производ, цена, позиција и промоција) на маркетинг менаџментот.
Производ → Решение
Промоција → Информација
Цена →Вредност
Позиција → Пристап
Ако некој од 4П се проблематични или не се во маркетинг факторот на бизнисот , бизнисот може се најде во невоља со тоа што други компании може да се појават во окружувањето на компанијата и потрошувачката побарувачка за продуктот ќе опадне.
Сепак постојат одредени ограничувања или ризици кои паѓаат во фокусот на потрошувачот.Тие не го порекнуваат или контрадиктираат принципот на потрошувачки фокус; едноставно на самиот пристап му додаваат додатни димензии на свесност и претпазливост.
Работата на Кристенсен и неговите колеги за уривачката технологија произведе теоретска работна рамка која го објаснува неуспехот на фирмите, нé бидејќи тие биле технолошки неспособни ( честопати баш спротивното), туку бидејќи вредносната мрежа во која тие профитабилно оперирале вклучувала потрошувачи кои не ја вреднувале уривачката иновација во времето и состојбата на можност на неговата значајност и според тоа активно ги одвратиле фирмите од нивното развивање. Лекциите изведени од оваа работа вклучуваат:
- Да се спореди фокусот кон потрошувачот со зрно од сол и да се третира само како подмножество на една од корпоративните стратегии, а не единствен водечки фактор. Ова значи да се гледа над сегашната состојба, за да се предвиди што потрошувачот би барал во некои години во иднината, дури и ако тие самите го отфрлаат предвидувањето.
- Тежнеење кон нови пазари ( и нови вредносни врски) кога тие се сеуште економски инфериорни или во неатрактивна позиција, само затоашто нивниот потенцијал да растат и да се пресечат со воспоставените пазари и вредносни мрежи изгледа како веројатна добивка. Ова може да вовлече купување на влогови во акции на помали фирми, нивно целосно здобивање или мало инкубирање, меѓусебен натпревар на финансиски различни единици во една организација.
Други ризици кога фокусот е насочен кон потрошувачот се:
- Опсегот од она што потрошувачите велат дека го сакаат не се совпаѓа со нивните одлуки за купување. Така, истражувањата за потрошувачите може да тврдат дека 70% од клиентите во рестораните сакаат поздрави избори на менито, но всушност само 10% од нив ги купуваат новите производи кога ќе бидат понудени. Ова може да биде прифатливо се до степен до кој тие продукти не станат предлози за губење на пари во бизнисот, ситуација во која компанијата губи многу пари,има многу долгови и сл. Она што може да го научиме од овој тип на ситуации е дека треба подлабоко да се размисли за вистинската валидност на тестовите на инструментите како истражувањата пред да се прифати нивниот резултат. Од тоа можеме да заклучиме дека “вистинското разбирање на потрошувачите понекогаш значи разбирање подобро отколку они самите што се разбираат .” Сепак, човек може да се согласи дека тука принципот на фокусот кон потрошувачот, или блискоста со купувачот, не е нарушен, туку само е проширен.
- Степенот до кој може да се занемари желбата на потрошувачот, е ризичен бидејќи финансиската можност на тоа што потрошувачот може да си го дозволи зависи од тоа колку брзо потрошувачот ќе свати дека производот му е потребен или во втор случај ќе биде убеден. Примери за тоа се ИТ хардвер и софрвер можностите и автомобилските карактеристики. Потрошувачите кои во 1997 рекоа дека нема да им обрнат внимание на интернет пребарувачките можности на мобилниот телефон, или 6% на подобрата нафтена ефикасност во нивните возила, може да речат нешто друго денес, бидејќи вредносните предлози на тие можости се сменија.
Организациска ориентација
Во овој вид, на маркетинг одделот во фирмата често се гледа како примарна значајност за нивото на функцинирање на организацијата. Информациите од маркетинг одделот на организацијата ќе бидат искористени да ги водат дејствијата на другите оддели во компанијата.Како пример може да земеме дека маркетинг одделот низ маркетинг истражување може да установи дека потрошувачите сакаат нов вид на производ или нова употреба на веќе познатиот производ. Врз основа на ова сознание, маркетинг одделот ќе го информира одделот за истражување и развој врз база на новите желби на потрошувачите да создаде прототип на производот/услугата.
Тогаш, одделот за производство ќе започне да го произведува производот, додека маркетинг одделот ќе се сосредочи на промоција, дистрибуција, цена и слично на производот. Додатно ќе се консултира одделот за финансирање во компанијата, земајќи ги во предвид трошоците за финансирање на развојот,прозиводство и промоција на производот. Конфликтите меѓу одделите може да се случат, доколку фирмата се придружува само до маркетинг ориентацијата. Производството може да им противи на воведувањето, подршката и обезбедувањето на инвестиции кои може да бидат потребни за промовирање на нов производ. Финансиите може да се противат на потребните капитални издатоци, што може да го наруши добриот проток на пари за организацијата.
 
Масовно однесување
==Извори==
Масовно однесување во маркетингот се користи за да се објаснат зависностите меѓусебното однесување на потрошувачите. Магазинот “Економист” извести за неодамнешна конференција во Рим на тема на симулација на прилагодливото човечко однесување. Магазинот објави механизми за зголемување на поттикот на купување и придобивање луѓето “да купуваат повеќе врз основа на инстинктот на масовна потрошувачка”. Основната идеја е дека луѓето ќе купат поголем број од производите доколку тие се популарни. Како последица на тоа се споменати неколку фидбек механизми за создавање на информацијата на популарност кај потрошувачите, вклучувајќи ги и технологијата на мемориската банкарска картичка и употребата на идентификација по пат на радио фрекфенција. Моделот на “движење на толпа” беше претставен од Институтот од Флорида за истражување на технологијата, кој е клучен за супермаркетите бидејќи може да ја “зголеми продажбата без да им даде попуст на луѓето.” Друга студија изведена неодамна ( од Универзитет Колумбија, Њујорк)на тема на “моќта на општественото влијание” вклучува “пазар на неприродна музика во кој околу 19.000 луѓе симнале од интернет претходно непознати песни”; јапонски ланец на продавници коj ги нарачува своите производи врз основа на “податоците од продажбата во специјализирани продавници и истражувачки компании;” компанија од Масачусетс која го користи знаењето од социјалните мрежи за да ја подобри побарувачката: и онлајн продавачите кои зголемено ги информираат купувачите за “кои производи се популарни преку информациите добиени од купувачите кои стиснале - ми се допаѓа” (на пр. Амазон, Ибеј)
Истражување што се состои од собирање и организирање на материјалот од постоечките извори во рамките на одредбите на овој и други содржински начела се охрабрува: ова е „истражување базирано врз извори“ и тоа е клучно за пишување на една енциклопедија. Сепак, внимавајте да не одите подалеку од она што е изразено во изворите или да ги користите на начини во спротивност со намерата на изворот како што е користиње на материјал надвор од контекст. Накратко: '''држете се до изворите'''.
Понатамошни ориентации
 
- Новата област на истражување и практика се осврнува на внатрешниот маркетинг, односно како вработените се обучени и менаџирани да го испорачаат брендот на начин кој позитивно влијае на стекнување и задржување на клиентите, за останати значења на поимот види брендирање на вработени.
'''Ако не можат да се најдат веродостојни независни извори за темата на една статија, Википедија не треба да има една статија за таа тема.'''
- Истражувањето за распространување на иновации открива како и зошто луѓето прифаќаат нови производи, услуги и идеи.
 
- Со намалување на вниманието, опсегот и желбата на потрошувачите да одвојат време за да ги погледнат рекламните пораки, произведувачите ги менуваат рекламите во форми на дозволен маркетинг како брендирана содржина, медиумско прилагодување и маркетинг реалност.
===Веродостојни извори===
Маркетинг истражување
{{dablink|[[Википедија:Веродостојни извори]] пренасочува овде.}}
Главена статија: Маркетинг истражување
{{кратенки|ВП:ВИ|ВП:ВЕР}}
Марткетинг истражувањето вклучува изведување на истражување за поддршка на маркетинг активностите и статистичка интерпретација на податоците во вид на информации. Оваа информација тогаш е употребена од страна на менаџерите при планирањето на маркетинг активности, за да ја измерат природата на маркетинг околината на фирмата и да добијат информации од вршителите на услуги. Маркетинг истражувачите користат статистички методи како квантитативно истражување, квалитативно истражување, хипотетитички тестови, Чи-квадратни тестови, линеарна регресија, корелации, фрекфентна испорака, поисон дистрибуција , биномна испорака, итн. за да ги разберат нивните откритија и да ги претворат податоците во информација. Процесот на маркетинг истражување се протега низ бројни фази, вклучувајќи дефиниција на проблемот, развој на истражувачки план, собирање и интерпретирање на податоци и формално распространување на информациите во вид на извештај. Задачата на маркетинг истражувањето е да обезбеди управување со релевантни, прецизни, веродостојни, точни и сегашни информации.
{{цитатник|'''Информациите во статиите на Википедија треба да бидат основани на веродостојни, издадени, неутрални извори со репутација за проверка на фактите и прецизност'''}}Секој материјал кој е оспорен или за кој постои веројатност да биде оспорен мора да биде поддржан од сигурен извор. Материјал за кој не може да се најде веродостоен извор се смета за оригинално истражување. Единствениот начин на кој може да се покаже дека Вашите уредувања не доаѓаат под оваа категорија е да се произведе веродостоен објавен извор кој го содржи истиот материјал. Дури и со добро покриен материјал со извори, сепак, ако се користи надвор од контекст или за да се напредне позиција која не е директно и експлицитно поддржана од изворот кој се користи, Вие како уредувач се ангажирате во оригинално истражување; видете подолу.
Треба да се направи разлика меѓу маркетинг истражување и пазарно истражување. Пазарното истражување се однесува на инстражување во даден пазар. Како пример, фирма може да води истражување во пазар-цел после селектирање на соддветен пазарен сегмент. Слично, маркетинг истражување се поврзува со сите истражувања водени во маркетингот. Така, пазарното истражување е подмножество на маркетинг истражувањето.
 
Маркетинг околина
Општо, најсигурни извори се:
Главена статија: Маркетинг околина
*Весници и списанија од почитувани и утврдени новински агенции;
Пазарно одделување
*Рецензирани научни списанија и книги објавени во универзитетските печатници;
Главна статија: Пазарно одделување
*Книги објавени од почитувани и утврдени издавачки куќи;
Пазарното одделување се однесува на пренесување од пазар на потрошувачи до лица со слични потреби и желби. На пример, Келог житариците, Фростис се направени за деца. Конфлексот со крцкав лешник е направен за возрасни. Двата производи означуваат два продукти направени за две различни групи на луѓе, двете со слични потреби, особини и желби. Пазарната сегментација дозволува за подобра алокација на добрите ресурси на компанијата. Фирмата поседува само одредена количина на ресурси. Според тоа, мора да направи избори ( и се изложи на поврзани трошоци) во услужувањето на одредена група на потрошувачи. На тој начин, видоизменетиот вкус на модерните западни потрошувачи може да биде подобро услужен. Со растечка разновидност во вкусто на модерните потрошувачи, фирмите фаќаат белешки на сметка на услужувањето на разновидност од нови пазари.
*Учебници на универзитетско ниво;
Пазарното одделување може да биде дефинирано во рамки на акронимот СЦП, значејќи Сегмент, Цел и Позиција.
По правило: ''колку повеќе луѓе'' се ангажирани во проверка на фактите, анализа на правни прашања, како и преглед на пишувањето — ''толку подоверливо е изданието''. Материјал објавен од себе, дали на хартија или на интернет, обично не се смета за доверлив.
Видови на маркетинг истражување
 
Маркетинг истражување е под - аспект на маркетинг активностите, кој може да биде поделен во следните делови:
Од друга страна, извори БЕЗ контрола од уредници се општо неверодостојни. Овде се вклучуваат (но не се ограничени само на): блогови, мрежни форуми, обожавателски мрежни места, книги издадени од непроверени издаваштва и други слични извори. Општо, ако секој може да објави информација без никој друг да ја проверува и рецензира таа информација, тогаш тој извор е најверојатно неверодостоен.
- Примарно истражување ( исто така познато како истражувачко поле) кое вклучува водење и собирање на истражување за специфична цел.
 
- Секундарното истражување ( исто се однесува на работно истражување) првично се води за една цел, но честопати се користи за да ги поддржи други цели или крајната цел.
Ако сте во можност да откриете нешто ново, Википедија не е место за премиера на такво откритие. Откако Вашето откритие е презентирано во сигурен извор, тогаш може да се цитира како извор.
Според овие дефиниции, пример за примарно истражување ќе биде пазарно истражување изведено за здрава храна, која единствено се кросити за да ги осигура потребите/желбите на целните пазари за здрава храна. Второстепеното истражување,во овој случај, ќе биде истражување кое што се однесува на здравата храна, но направено од фирма која сака да развие неповрзан производ.
 
Честопати примарното истражување е скапо за да се подготви, собере и интерпретира од податок до информација. Сепак, додека секундарното истражувње е релативно ефтино, често може да стане застарено и стародмодно, имајќи во предвид дека се користи за цел различна од онаа за која било намерено. Примарното истражување исто може да биде разделено на квантитативно и квалитативно истражување, кое што во склоп на рамките, се однесува на нумерички и не-нумерички истражувачки методи и техники. Соодветноста на секој начин на истражување зависи дали податокот може да биде квантитативен (квантитативно истражување) или потребно е да се проучуваат еднострани, не-бројчани или апстратни концепти (квалитативно истражување).
===Користење на извори===
Исто така постојат додатни начини на маркетинг истражување, и тие се:
Информациите во една статија мора да се проверливи од цитираните референци. Изјавите во статиите општо не треба да се потпрат на нејасни и непостојани пасуси, ниту пак на попатни коментари. Пасусите отворени за многу толкувања треба прецизно да се наведат или избегнат. Краткиот преглед на интензивна расправа треба да биде одраз на заклучоците на авторот на изворот. Создавањето заклучоци кои не се очигледни во референците е оригинално истражување, без оглед на типот на изворот. Важно е референците да се цитирани во контекст и на тема.
- Прелиминарно истражување, кое се однесува на истражување што истражува претпоставки.
 
- Дескриптивно истражување, кое како што самиот збор предлага, објаснува “што е”.
{{Начела и напатствија}}
- Предиктивно истражување, означувајќи истражување изведено за да се предвиди идното случување.
 
- Заклучно истражување, за цел на изведување на заклучок низ истражувачкиот процес.
[[af:Wikipedia:Geen oorspronklike navorsing]]
Маркетинг планирање
[[als:Wikipedia:Keine Theoriefindung]]
Главна статија: Маркетинг план
[[ar:ويكيبيديا:لا أبحاث أصلية]]
Процесот на маркетинг планирање опфаќа ковање план за маркетинг активностите на фирмата. Маркетинг планот исто може да се однесува на специфичен производ, како и на целосната маркетинг стратегија на организацијата. Генерално кажано, процесот на маркетинг планирање на организацијата е изведен од нејзината целосна бизнис стратегија. Така, кога менаџментот во највиското ниво ја замислува стратегиската насока или мисија на фирмата, предвидените маркетинг активности се инкорпорирани во тој план. Постојат неколку нивоа на маркетинг цели во организацијата. Сениор менаџментот на компанијата би ја формулирал генералната бизнис стратегија на фирмата. Сепак, оваа генерална бизнис стратегија ќе биде интерпретирана и имплементирана во различен контекст низ фирмата.
[[az:Vikipediya:Orijinal tədqiqata yer verməmək]]
Маркетинг стратегија
[[bn:উইকিপিডিয়া:কোনো মৌলিক গবেষণা নয়]]
Областа на маркетинг стратегија ја опкружува стратегијата иволвирана во управувањето на даден производ. Дадена фирма може да држи бројни призводи на пазарот, опфаќајќи бројни и понекогаш целосно неповрзани индустрии. Според тоа, потребен е план за таквите производи ефективно да се менаџираат. Очигледно, компанијата треба да измери и да утврди како да ги користи своите фини ресурси. На пример, фирма која се занимава со промовирање на пробематични коли ќе се соочи со мал успех доколку проба да се натпреварува со Тојота, Форд, Нисан, Шевролет или било кој друг голем глобален пазар на коли. Понатаму, производот може да го допира крајот на својот животен циклус. Така, пробемот на одземање или завршување на производството ќе биде направено. Секое сценарио бара единствена маркетинг стратегија. Подоле се објасети некои проминентни модели на маркетинг стратегии.
[[be:Вікіпедыя:Не ўласным даследаванням]]
Маркетинг специјализации
[[bg:Уикипедия:Без оригинални изследвания]]
Со рапидно забрзаната сила на глобализацијата, разлика меѓу маркетинг во домашната земја на фирмата или маркетингот мешу надворешни пазари изчезнува многу брзо. Со ова на памет, фирмите треба да ги реориентираат нивните маркетинг стратегии за да се соочат со предизвиците на глобалниот пазар, се со цел да ја одржат нивната конкурентност на домашните пазари.
[[ca:Viquipèdia:No feu treballs inèdits]]
Купување однесување
[[cs:Wikipedie:Žádný vlastní výzkum]]
Маркетинг компнаија мора да ја утврди природата на купувачкото однесување на потрошувачите ако сака да го постави производот соодветно на пазарот. Се со цел да се привлече и убеди потрошувачот да купи производ, производителите треба да го опредлат процесот на однесување на тоа како еден производ е купен. Купувањето на однесување обично е поделен на две главни компоненти, во зависност дали станува збор за продавање на потрошувачот, познато како бизнис-до-потрошувач (Б2П), или на друг бизнис, познато како бизнис-на-бизнис (Б2Б).
[[de:Wikipedia:Keine Theoriefindung]]
Б2П купување на однесување
[[el:Βικιπαίδεια:Όχι πρωτότυπη έρευνα]]
Овој начин на однесување се однесува на потрошувачите и нивното купување на даден производ. На пример, ако замислиме пар патики, желбата за пар патики ќе биде проследена со информативно пребарување на достапни видови/бреднови. Ова може да вклучи прегледување на медиуми, но најчесто се состои од информации собрани од семејството или пријателите. Ако информативното пребарување е недоволно, потроувачот може да побара додатни начини за да ја задоволи потребата/желбата.Во овој случај , ова може да значи купување кожни чевли, сандали итн. Тогаш е направена одлуката на купување во која потрошувачот всушност го купува производот. Следејќи ја оваа фаза,често е изведена пост-потрошувачка евалуација, која се состои од процена на вредноста/корисноста добиена од купување на патиките. Ако вредноста/корисноста е висока, тогаш повторно купување може да биде направено. Тогаш ова може да прерасне во лојаност на клиентот кон фирмата производител на патиките.
[[en:Wikipedia:No original research]]
Б2Б купување на однесување
[[es:Wikipedia:Wikipedia no es una fuente primaria]]
Поврзано е со организациско/индустриско купување на однесување. “Б2Б” е кратенка за Бизнис до Бизнис. Б2Б маркетинг вклучува еден бизнис маркетинг на производ или услуга до друг бизнис. Б2П или Б2Б однесувања не се прецизни поими, иако сличности и разлики постојат, со некои клучни разлики опишани подоле:
[[eo:Vikipedio:Ne faru originalan esploradon]]
Во право ре-купување, четвртата, петата и шестата фаза се изоставени. Во модифицирано сценарио на повторно купување, петата и шестата фаза се исклучени. Во ново купување, сите фази се изведени.
[[fa:ویکی‌پدیا:تحقیق دست‌اول ممنوع]]
Технолошки употреби
[[fr:Wikipédia:Travaux inédits]]
Маркетинг менаџментот исто така може да се потпре на неколку технологии во склоп на своите маркетинг можности. Информацискиот систем базиран на компјутер може да биде вклучен , за да помогне во подобро процесирање и складирање на податоци. Маркетинг истражувачите може да користат такви системи за да насочат подобри методи на конвертирање на податоците во информации, и за создавање на зголемен број на методи за собирање на податоци. Информациската технологија може да гпомогне во зголемување на МКИС софтвер и хардвер компонентите, и да го подобри процесот на правење на маркетинг одлуки на компанијата.
[[gl:Wikipedia:A Wikipedia non é unha fonte primaria]]
Во последните годици, персоналниот пренослив компјутер доби значителен пазар меѓу лаптопите, воглавно како последива на својата по корисна пријателска големина и профитабилност. Информациската технологија типчно се зголемува кај брзата цена, барајќи од маркетинг менаџерите да бидат свесни за најновите технички развои. Понатаму, лансирањето на смарт-телефони на пазарот за мобилни телефони е често изведено од побарувачка меѓу потрошувачите за понапредни технолошки производи. Фирмата може да изгуби од конкрурентите ако ги игнорира техничките иновации во својата индустрија.
[[ko:위키백과:독자연구 금지]]
Технолошките напредоци може да ги намалат бариерите меѓу земјите и регионите. Користејќи го светскиот широк веб, фирмите можат лесно да испратата информација од една земја до друга без многу забрани. Пред масовната употреба на интернетот, таквите трансфери на информации би одзеле многу време додека се испрата, особени ако тоа е направено по пошта, телекс итн.
[[id:Wikipedia:Bukan riset asli]]
Неодамна, имаше голем акцент на анализата на податоци. Податоците може да бидат испратени од различни изводи како онлајн форми на испраќање, апликации на мобилни телефони и поново, социјална медиа.
[[is:Wikipedia:Engar frumrannsóknir]]
Маркетинг за услуги
[[it:Wikipedia:Niente ricerche originali]]
Услужниот маркетинг се поврзува со маркетингот на услуги, како спротивност на допирните продукти. Услугата (спротивно на стоката) обично се дефинира како:
[[ka:ვიკიპედია:ეს ორიგინალური კვლევის ადგილი არ არის]]
- Употребата е нераскинлива од купувањето ( т.е. услугата се користи и конзумира истовремено)
[[lt:Vikipedija:Mokslinis naujumas netoleruojamas]]
- Нема материјална форма, и според тоа неможе да биде допрена, видена, слушната, вкусена или помирисана.
[[hu:Wikipédia:A Wikipédia nem az első közlés helye]]
- Користењето на услугата е по природа еднострани, означувајќи дека неколку луѓе кои користат услуга ќе добијат различно искуство.
[[ml:വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകള്‍ അരുത്]]
На пример, возење со виз може да се определи како услуга. Ако еден човек купи возен билет, користењето на возот е типично искусено ______________--- со купувањето на билетот. Иако возот е физички предмет, човекот не плаќа за трајна сопственост на допирните елементи на возот.
[[ms:Wikipedia:Larangan penyelidikan asli]]
Услугите ( во споредба со стоките) исто така може да бидат гледани како спректар. Не сите производи се чисти стоки, нити пак чисти услуги. Пример би бил ресторанот, каде услугата на келнерот е недопирлива, но храната е допирлива.
[[nl:Wikipedia:Geen origineel onderzoek]]
Погледни исто така
[[ja:Wikipedia:独自研究は載せない]]
- Рекламирање
[[no:Wikipedia:Original forskning]]
- Однесување на потрошувачот
[[pl:Wikipedia:Nie przedstawiamy twórczości własnej]]
- Сиџир на побарувачка
[[pt:Wikipédia:Nada de pesquisa inédita]]
- Дистрибуција ( пласирање)
[[ro:Wikipedia:Fără cercetare originală]]
- Пазарна сегментација
[[ru:Википедия:Недопустимость оригинальных исследований]]
- Листа на маркетинг поими
[[scn:Wikipedia:Nenti ricerchi urigginali]]
-
[[simple:Wikipedia:No original research]]
- Позиционирање
[[sk:Wikipédia:Žiadny vlastný výskum]]
- Создавање на цена
[[sl:Wikipedija:Brez izvirnega raziskovanja]]
- Производ
[[ckb:ویکیپیدیا:شیکاریی سەرەتایی قەدەغە]]
- Промоција (маркетинг)
[[sr:Википедија:Без оригиналног истраживања]]
- Таргетирање ( рекламирање)
[[fi:Wikipedia:Ei uutta tutkimusta]]
-
[[sv:Wikipedia:Ingen originalforskning]]
- Видови на маркетинг
[[ta:விக்கிப்பீடியா:புத்தாக்க ஆய்வு கூடாது]]
- Бела Вселена ( менаџмент)
[[te:వికీపీడియా:మౌలిక పరిశోధనలు నిషిద్ధం]]
- Маркетинг во вистинско време
[[th:วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]]
Библиографија
[[tg:Википедиа:Таҳқиқи дасти-авал мамнуъ]]
[[tr:Vikipedi:Özgün araştırmalara yer vermemek]]
[[uk:Вікіпедія:Жодних оригінальних досліджень]]
[[vi:Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa được công bố]]
[[yi:װיקיפּעדיע:קיין ארגינעלע ריסוירטש]]
[[zh:Wikipedia:非原创研究]]
5

уредувања