Разлика помеѓу преработките на „Фотон“

Додадени 49 бајти ,  пред 9 години
с
нема опис на уредувањето
(+ шема)
с
При објаснувањето на квантните оптички појави е користена само една карактеристика на фотонот-неговата енергија. Секако покрај енергијата фотонот, како корпускула од посебен вид, мора да има своја [[маса]] и [[импулс]]. Релацијата замасата на фотонот може да биде добиена согласно специјалната теорија на релативноста, по релацијата <math> E=mc^2 </math> која ја дава заемната врска меѓу масата m и енергијата E за дадена честица. За фотонот имаме:
:<math> E=mc^2; m=E/c^2=hf/c^2 </math>,
Според тоа, масата m на фотонот, кој се движи со брзината на светлината c во вакуум зависи од фревенцијата f на светлината. Масата на фотоните битно се разликува од масата на микроскопските тела. Таа разлика се состои во тоа што фотонот нема маса на мирување. Значи фотонот, како корпускула, во состојба на мирување не постои, туку постои само во движење со брзина на светлината c во вакуум. На таков начин, врз основа на квантните претстави за светлината и општите принципи на [[теоријата на релативност]], произлегува дека :
1.Масата на мирување на фотонот е еднаква на нула.
2.Фотонот насекаде се движи со брзина c.
Врската меѓу импулсот <math> p=mv </math>, на која било честицачестичка со маса m и при нејзиното движење со брзина v, и нејзината енергија, согласно на специјалната теорија на релативноста е дадена со релацијата:
:<math> E=c \scriptstyle \sqrt{p^2 + m^2c^2} \ </math>
Ако станува збор за фотонот како корпускула, тогаш m = 0 и за импулсот на фотонот се добива
: <math> p = E/c = hf/v = mc </math>.
Ако во последната релација фреквенцијата на фотонот f се израсиизрази преку брановата должина а потоа се воведе брановиот број k на светлинскиот бран за импулсот се добива релацијата
:<math>p =\frac{h\nu}{c}= \frac{h}{\lambda}=\hbar k .</math>
 
==Наводи==
{{наводи}}
 
==Литература==
*Физика за IV година - Александар Андоновски.