Разлика помеѓу преработките на „Стандарден мандарински јазик“

с (Бот Брише: ar, ca, cdo, cs, de, eo, fi, fy, gv, hr, ku, oc, stq Менува: en)
| 你叫什么名字?
| Nǐ jiào shénme míngzi?
| Ни џиао шенме мингцемингѕ’?
|-
| Се викам...
| 我名字叫...
| Wǒ míngzi jiào ...
| Уо мингцемингѕ’ џиао ...
|-
| Како си?
| 你好吗?/ 你怎么样?
| Nǐ hǎo ma? / Nǐ zěnmeyàng?
| Ни хао ма? / Ни ценмејангѕ’н м’јанг?
|-
| Добар сум, а ти?
| 我很好,你呢?
| Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
| Уо хенх’н хао, ни нен’?
|-
| Не сакам
| 欢迎!/ 不用谢!/ 不客气!
| Huānyíng! / Búyòng xiè! / Bú kèqì!
| Хуанјинг / Бујунг сје! / Бу кечик’ чи!
|-
| Да. / Така е.
| 是。 / 对。
| Shì. / Duì.
| ШеШ’. / ДујДуеј
|-
| Не. / Не е така.
| 不。/ 不对。
| Bù. / Bú duì.
| Бу. Бу дујдуеј.
|-
| Кога?
| 麼時候?
| 什么时候?
| Shénme shíhou?
| Ш’н м’ ш’хоу?
| Шенме шехоу?
|-
| Колку пари?
| 您能说得再慢些吗?
| Nín néng shuō de zài mànxiē ma?
| Нин ненг шуо дед’ цај мансје ма?
|-
| Добро утро! / Добро утро!
Анонимен корисник