Разлика помеѓу преработките на „Монетарно осамостојување на Македонија“

 
==Напуштање на вредносните бонови и појава на вистинските пари==
По пуштањето во оптек на вредносните бонови, НБРМ започнува со подготовките за издавање на првата стандардизирана емисија на македонски денари ([[банкноти]] во апоени од 10, 20, 50, 100 и од 500 денари и [[монети]] со вредност од 50 дени и од 1, 2 и од 5 денари). Така, на седницата на Советот на НБРМ, одржана на [[10 декември]] [[1992]] год, е донесена одлука за распишување конкурс за изработка на новите пари. Истовремено, формирана е жири-комисија за избор на најдобрите понуди, во состав: академик [[Ксенте Богоев]], [[Љубе Трпески]], Александар Никољски, [[Димитар Кондовски]], Александар Цветковски и Томе Неновски. Во конкурсот, од авторите се барало да достават идејни решенија за шест апоени, и тоа во две варијанти: една, со ликови до историјата на Македонија и втора, со симболи на државноста, историјата, културата, природата и општествените одлики на Македонија. На конкурсот пристигнале осум понуди, од кои четири не ги задоволувале техничките и формалните барања, а понудата на [[Билјана Унковска]] (под шифрата „Дориан“) се издвојувала по својот квалитет и едногласно ја добила првата награда на конкурсот. Притоа, во однос на изгледот на македонските пари, НБРМ и претседателот на државата заземаат став да се прифати варијантата со симболите на македонската државност, култура и природа, со цел да се избегнат јавната полемика и реакцијата на малцинствата околу тоа кои историски личности да се стават на парите. На тој начин, останале нереализирани ликовните решенија на парите со ликовите на [[Гоце Делчев]], браќата [[Миладиновци]], [[св. Климент Охридски]] итн. <ref>Љупчо Трпески, исто, стр. 106-108.</ref>
По пуштањето во оптек на вредносните бонови, НБРМ започнува со подготовки за издавање на првата стандардизирана емисија на македонски денари ([[банкноти]] во апоени од 10, 20, 50, 100 и од 500 денари и [[монети]] со вредност од 50 дени и од 1, 2 и од 5 денари). Првата емисија на денарите е печатена во печатницата "11 Октомври" од Прилеп, а металните пари се изработени во фабриката "Сувенир" од [[Самоков]]. Печатењето и ковањето започнува во есента 1992 г. и трае до април [[1993]] г. Дизајнот на првата емисија на книжни пари е дело на графичкиот уметник [[Борче Николоски]], а банкнотите носат ликовни решенија од [[македонското културно наследство]] (старата зграда на НБМ во [[Скопје]], црквите [[св. Софија]] и [[св. Јован Канео]] во [[Охрид]], црквата [[св. Пантелејмон]] во с. [[Нерези]], [[Даут-пашиниот амам]] во Скопје, саат-кулата во Прилеп, [[куќата на Робевци]] во Охрид итн.). Дизајнот на металните пари ги изразува најзначајните претставници на биодиверзититетот во Република Македонија ([[охридската пастрмка]], [[шарпланинското куче]], [[пелистер]]скиот [[рис]] и [[дојран]]скиот [[галеб]]). Замената на вредносните бонови со денарски банкноти трае од [[10 мај]] до [[31 декември]] 1993 г. Притоа, на [[7 мај]] 1993 г. е извршена законска деноминација на денарот со која еден денар вреди 100 дотогашни вредносни бонови. Сегашното издание на македонски банкноти е пуштено во оптек на [[8 септември]] [[1996]] г. и се состои од книжни пари во апоени од 10, 50, 100, 1 000 и од 5 000 денари, кои се дело на ликовниот уметник [[Билјана Унковска]]. Банкнотите носат ликовни решенија кои го изразуваат богатото [[културно-историско наследство на Република Македонија]] (статуа на божицата [[Изида]] пронајдена во Охрид, детал од [[мозаик]]от на [[базилика]]та во[[Стоби]], детал од [[фреска]] од црквата [[св. Ѓорѓи]] од с. [[Курбиново]], таванска [[розета]] од албанска куќа од [[Дебар]], златната маска пронајдена во с. [[Требениште]], [[икона]] од црквата [[Мали св. Врачи]] од Охрид, бронзена фигура на [[Менада]] пронајдена во [[Тетово]] итн.).<ref> Кики Мангова Поњавиќ, Ванчо Каргов, ''60 години централно банкарство во Република Македонија'', Народна банка на Република Македонија, Скопје, 2006, стр. 87-109.</ref>
 
По пуштањето во оптек на вредносните бонови, НБРМ започнува со подготовки за издавање на првата стандардизирана емисија на македонски денари ([[банкноти]] во апоени од 10, 20, 50, 100 и од 500 денари и [[монети]] со вредност од 50 дени и од 1, 2 и од 5 денари). Првата емисија на денарите е печатена во печатницата "11 Октомври" од Прилеп, а металните пари се изработени во фабриката "Сувенир" од [[Самоков]]. Печатењето и ковањето започнува во есента 1992 г. и трае до април [[1993]] г. Дизајнот на првата емисија на книжни пари е дело на графичкиот уметник [[Борче Николоски]], а банкнотите носат ликовни решенија од [[македонското културно наследство]] (старата зграда на НБМ во [[Скопје]], црквите [[св. Софија]] и [[св. Јован Канео]] во [[Охрид]], црквата [[св. Пантелејмон]] во с. [[Нерези]], [[Даут-пашиниот амам]] во Скопје, саат-кулата во Прилеп, [[куќата на Робевци]] во Охрид итн.). Дизајнот на металните пари ги изразува најзначајните претставници на биодиверзититетот во Република Македонија ([[охридската пастрмка]], [[шарпланинското куче]], [[пелистер]]скиот [[рис]] и [[дојран]]скиот [[галеб]]). Замената на вредносните бонови со денарски банкноти трае од [[10 мај]] до [[31 декември]] 1993 г. Притоа, на [[7 мај]] 1993 г. е извршена законска деноминација на денарот со која еден денар вреди 100 дотогашни вредносни бонови. Сегашното издание на македонски банкноти е пуштено во оптек на [[8 септември]] [[1996]] г. и се состои од книжни пари во апоени од 10, 50, 100, 1 000 и од 5 000 денари, кои се дело на ликовниот уметник [[Билјана Унковска]]. Банкнотите носат ликовни решенија кои го изразуваат богатото [[културно-историско наследство на Република Македонија]] (статуа на божицата [[Изида]] пронајдена во Охрид, детал од [[мозаик]]от на [[базилика]]та во[[Стоби]], детал од [[фреска]] од црквата [[св. Ѓорѓи]] од с. [[Курбиново]], таванска [[розета]] од албанска куќа од [[Дебар]], златната маска пронајдена во с. [[Требениште]], [[икона]] од црквата [[Мали св. Врачи]] од Охрид, бронзена фигура на [[Менада]] пронајдена во [[Тетово]] итн.).<ref> Кики Мангова Поњавиќ, Ванчо Каргов, ''60 години централно банкарство во Република Македонија'', Народна банка на Република Македонија, Скопје, 2006, стр. 87-109.</ref>
 
Сегашното издание на македонски банкноти е пуштено во оптек на [[8 септември]] [[1996]] г. и се состои од книжни пари во апоени од 10, 50, 100, 1 000 и од 5 000 денари, кои се дело на ликовниот уметник [[Билјана Унковска]]. Банкнотите носат ликовни решенија кои го изразуваат богатото [[културно-историско наследство на Република Македонија]] (статуа на божицата [[Изида]] пронајдена во Охрид, детал од [[мозаик]]от на [[базилика]]та во[[Стоби]], детал од [[фреска]] од црквата [[св. Ѓорѓи]] од с. [[Курбиново]], таванска [[розета]] од албанска куќа од [[Дебар]], златната маска пронајдена во с. [[Требениште]], [[икона]] од црквата [[Мали св. Врачи]] од Охрид, бронзена фигура на [[Менада]] пронајдена во [[Тетово]] итн.).<ref> Кики Мангова Поњавиќ, Ванчо Каргов, ''60 години централно банкарство во Република Македонија'', Народна банка на Република Македонија, Скопје, 2006, стр. 87-109.</ref>
 
==Извори==