Разлика помеѓу преработките на „Вештачки сателит“

*'''[[Орбити кои бегаат:]]'' Брзи параболични орбити каде што предметот има брзина на бегство и се оддалечува од планетата.
*'''[[Заробени орбити:]]'' Брзи параболични орбити каде објектот нема брзина на бегство и се движи кон планетата.
===Синхронизирана класификација===
*'''[[Синхронизирани орбити:]]'' Орбита каде што сателитот има орбитален период еднаков на просечен ротационен период (за Земјата тоа е 23 часа 56 минути 4,091 секунди) на телото околу кое се орбитира и е со иста насока како и ротацијата на тоа тело. Оној што гледа од тлото, ќе примети трага од аналема на небото.
*'''[[Полу-синхронизирани орбити:]]'' Орбита со надморска височина од отприлика 20200 км и орбитален период еднаков на половина од просечниот ротационен период (за Земјата, околу 12 часа) на телото околу кое се орбитира.
*'''[[Геостационирани орбити:]]'' Геосинхронизирана орбита со наклон 0. На набљудувачот од тлото, сателитот ќе му изгледа како фиксирана точка на небото.
*'''[[Кларкови орбити:]]'' Друго име за Геостационирана орбита. Го добила името според Артур Кларк.
*'''[[Суперсинхронизирани орбити:]]'' Орбита за отстранување/складирање над геостационираната орбита и геосинхронизираната орбита. Сателитите се наклонуваат на запад. Синоним и за Отстранувачка орбита.
*'''[[Субсинхронизирани орбити:]]'' Орбита блиску но под геостационираната/геосинхронизираната орбита. Сателитите се наклонуваат на исток.
*'''[[Орбити гробишта:]]'' Орбита која се наоѓа неколку стотици километри над геосинхронизираната орбита во која сателитите се префрлаат на крајот од нивната работа. Синоними:]]'' Орбити за ѓубре, орбити за отстранување.
*'''[[Ареосинхронизирани орбити:]]'' Синхронизирана орбита околу планетата Марс со орбитален период еднаков на должината на марсовиот ѕвезден ден, 24,6229 часа.
*'''[[Ареостационирани орбити:]]'' Кружна аеросинхронизирана орбита на екваторската рамнина и околу 17000 км над површината. На набљудувачот на тлото овој сателит ќе му изгледа како фиксирана точка на небото.
21

уредување