Разлика помеѓу преработките на „Виртуелна приватна мрежа“

Виртуелна приватна жица и приватни on-line услуги (VPWS и VPLS).
VPWS се точка – точка , при што VPLS може да бидат точка-до-повеќе точки.
 
==Услуги од OSI слојот 2==
ВИРТУЕЛНА ЛОКАЛНА МРЕЖА ( LAN )
Слојот 2 овозможува за соживот на повеќе локални мрежи , мегусебно поврзани преку стеблата на користење на IEEE 802 .1 Q отворениот протоколот. Се користат и друhttp://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_private_network&action=editги отворени протоколи, но станаа застарени вклучувајки ги и Интер-Префрли линк ISL и IEEE 802.
ВИРТУЕЛНА ПРИВАТНА УСЛУГА (VPLS)
Развиена од IEEE,VLANs, овозможува повеќе означени мрежи за споделување на заеднички развод. Од гледна точка на корисникот, VPLS прави возможно да се интерконектираат неколку LAN сегменти во текот на еден вклучен пакет , провајдер, јадро.
 
==Архитектура на OSI слојот 3==
41

уредување