Разлика помеѓу преработките на „Функција (математика)“

с
(Дополнуавње)
Притоа се вели дека функцијата <math>f</math> е ''зададена'' на множеството <math>X</math>, или дека <math>f</math> го ''одразува'' <math>X</math> во <math>Y</math>.
 
Ако на елементот <math>x\in X</math> му е придодаден елементот <math>y\in Y</math>, тогаш се вели дека елементот <math>y</math> се наоѓа во функционална зависност <math>f</math> од елементот <math>x</math>. Притоа, променливата <math>x</math> се нарекува ''аргумент'' на функцијата <math>f</math> или ''независна променлива'', множеството <math>X</math> се нарекува ''зададена област'' или ''дефинициона област на функцијата'', а елементот <math>y</math> кој му соодветствува на конкретниот елемент <math>x</math> — ''делумна вредност'' на функцијата <math>f</math> во точката <math>x</math>. Множеството <math>Y</math> од сите можни делумни вредности на функцијата <math>f</math> се нарекува нејзина ''областнавредносна вредностобласт'' или ''област на изменувањето''.
 
=== Теоретско-множествена дефиниција ===