Разлика помеѓу преработките на „Солунска афера“

 
==Причини==
{{Македонска револуционерна организација}}
{{МРО}}
Големата активност на [[Македонска револуционерна организација|Организацијата]], серијата на провали, насилното собирање на пари и бројните егзекуции го привлекле вниманието на турските власти и тие разбрале дека македонското население се воружува. Отука [[Отоманската империја]] ќе преземе дејства кои постепено ќе доведаат до разоткривање на тајниот механизам на [[Македонска револуционерна организација|Организацијата]] и нејзината мрежа. Поради организациската раздвиженост, во [[лето]]то [[1900]] година Османлиското воено минсистерство издало наредба до управата на ''III армиски корпус'' да се проследува движењето на населението и било истакано дека се пренесуваат пушки и друг воен материјал од [[Бугарија]] во [[Македонија]]. Ова укажување било проследено до сите воени домови на ''III армиски корпус'' како и до сите административни и царински власти во Солунскиот и [[Скопски вилает|Скопскиот вилает]]. Солунските власти почнале да прваат разни пречки за издавање на пасoши за патување во [[Бугарија]], по што Бугарското трговско агентство неколкупати се жалеле за таквите постапки <ref name="VG" />.
 
Отука [[Отоманската империја]] ќе преземе дејства кои постепено ќе доведаат до разоткривање на тајниот механизам на [[Македонска револуционерна организација|Организацијата]] и нејзината мрежа.
 
Поради организациската раздвиженост, во [[лето]]то [[1900]] година Османлиското воено минсистерство издало наредба до управата на ''III армиски корпус'' да се проследува движењето на населението и било истакано дека се пренесуваат пушки и друг воен материјал од [[Бугарија]] во [[Македонија]].
 
Ова укажување било проследено до сите воени домови на ''III армиски корпус'' како и до сите административни и царински власти во Солунскиот и [[Скопски вилает|Скопскиот вилает]].
 
Солунските власти почнале да прваат разни пречки за издавање на пасoши за патување во [[Бугарија]], по што Бугарското трговско агентство неколкупати се жалеле за таквите постапки <ref name="VG" />.
 
===Извештајот на Атанас Шопов===
{{Цитатник|''... Тие денови во Солун стасала заповед од Цариград, која налагала да се обрне сериозно внимание на сите мутесарифи и кајмаками во вилаетот, бидејќи според сведенијата престојната пролет од Бугарија за Македонија се подготвувале да заминат неколку илјаи комити. Поради тоа, од Цариград во Солунскиот вилает биле испратени 150 заптии за борба против четите'' <ref name="VG" />}}
 
Воените власти и дипломатските преставници во [[Солун]] истаканле дека заптиите можат дополнително да ја усложнат и онака крефката состојба, затоа според нив требало да дојде до промена на локалната власт и жандармерија. Генералот Сејфула - паша истакнал дека бројот на заптиите е доволен но дека има недостаток на офицерски кадар и тој за сета состојба го обвинил солунскиот валија Тефик - паша сметајќи дека е неспособен.
 
Генералот Сејфула - паша истакнал дека бројот на заптиите е доволен но дека има недостаток на офицерски кадар и тој за сета состојба го обвинил солунскиот валија Тефик - паша сметајќи дека е неспособен.
 
==23 јануари==