Разлика помеѓу преработките на „Правото на Европската Унија“

=Закон за конкурентност=
Економски приказ на огромната загуба на ефикасност која ја предизвикаа монополите
Бидејќи целта на Договорот од Рим беше да се создаде единствен заеднички пазар, а Единствениот европски акт да создаде внатрешен пазар, од пресудно прашање беше да се осигура дека корпорациите кои ја злоупотребуваат својата пазарна моќ нема да ги уништат напорите на властите за остварување на тие цели. Оттука, некои одредби од Договорот осигуруваат преовладување на слободната конкурентност, а не картели и монополи кои го поделуваат пазарот и ги одредуваат цените.Законот за конкурентност во Европската унија во голема мера е сличен и инспириран од американскиот закон за против монопол (на цените).
 
 
[[File:Thefalloftheberlinwall1989.JPG|thumb|right|Проширувањето на ЕУ]]
 
=Заговор и картели=
Анонимен корисник