Разлика помеѓу преработките на „Странски пропаганди во Македонија“

== Протестанска пропаганда во Македонија ==
 
{{Главна|ПротестанскатаПротестанска пропаганда во Македонија}}
 
Протестанската пропаганда во Македонија се јавува во втората половина на [[19 век]]. Таа претежно била ширена од страна на американски и англиски мисионери. Оваа пропаганда била поставена врз верска основа но со политички цели и за разлика од пропагандите на соседните држави таа не дејствувала ретроградно врз македонското национално обособување односно не го загрозувала македoнскиот национален индивидуалитет.