Разлика помеѓу преработките на „Асиметрична дигитална претплатничка линија“

с
 
== АДСЛ стандарди ==
{| class="wikitable sortable"
{| style='min-width: 75%; border:1px solid #aaa'
! class="unsortable"|Верзија || class="unsortable"|Назив || class="unsortable"|Обичен назив || Преземање || Подигање || class="unsortable"|Одобрен во
|-
| ADSL || [[ANSI T1.413 Издание 2|ANSI T1.413-1998 Издание 2]] || ADSL || <span style="display:none">08,0</span>8,0 Мбит/сек || 1,0 Мбит/сек || 1998
! Назив на стандардот || Тип на стандардот || &nbsp;Брзина на преземање&nbsp; || &nbsp;Брзина на подигање&nbsp;
|-
| ADSL || [[ИТУITU ГG.992.51]] || АДСЛ2+ADSL ([[G.DMT]]) || 2412,0 Мбит/сек || 1.0,3 Мбит/сек ||јули 1999
| style='padding: 0.25em;' |
|-
| ADSL || [[ИТУITU ГG.992.51 АнексAnnex ЛA]]¹ || РЕ-АДСЛ2+ADSL преку POTS || 2412,0 Мбит/сек || 1.0,3 Мбит/сек || 2001
|-
| ADSL || [[ИТУITU ГG.992.51 АнексAnnex МB]] || АДСЛ2+ADSL преку ISDN || 2412,0 Мбит/сек || 3.51,8 Мбит/сек || 2005
|-
| ADSL || [[АНСИITU T1G.992.413 2-ро]] издание|АНСИ| T1.413-1998ADSL 2-роLite издание([[G.Lite]]) || АДСЛ<span || 8style="display:none">01,5</span>1,5 Мбит/сек || 1.0,5 Мбит/сек || јули 1999
|-
| ADSL2 || [[ИТУITU ГG.992.13/4|ITU G.992.3]] || АДСЛ ([[Г.ДМТ]])ADSL2 || 812,0 Мбит/сек || 1.,0 Мбит/сек || јули 2002
|-
| ADSL2 || [[ИТУITU ГG.992.23 Annex J]] || АДСЛ Лајт ([[Г.Лајт]])ADSL2 || 1.512,0 Мбит/сек || 0.3,5 Мбит/сек
|-
| ADSL2 || [[ITU G.992.3 Annex L]] || RE-ADSL2 || <span style="display:none">05,0</span>5,0 Мбит/сек || 0,8 Мбит/сек
| style='padding: 0.25em;' |
|-
| ADSL2 || [[ИТУITU ГG.992.3/4|ITU G.992.4]] || АДСЛ2безразделен ADSL2 || 12<span style="display:none">01,5</span>1,5 Мбит/сек || 1.0,5 Мбит/сек ||јули 2002
|-
| ADSL2+ || [[ИТУITU ГG.992.3/4 Анекс Ј5]] || АДСЛ2ADSL2+ || 1224,0 Мбит/сек || 3.51,0 Мбит/сек || мај 2003
|-
| ADSL2+ || [[ИТУITU ГG.992.3/45 АнексAnnex ЛM]]¹ || РЕ-АДСЛ2ADSL2+M || 1224,0 Мбит/сек || 1.03,5 Мбит/сек ||2008
|-
| style='padding: 0.25em;' |
|-
| [[ИТУ Г.992.5]] || АДСЛ2+ || 24 Мбит/сек || 1.0 Мбит/сек
|-
| [[ИТУ Г.992.5 Анекс Л]]¹ || РЕ-АДСЛ2+ || 24 Мбит/сек || 1.0 Мбит/сек
|-
| [[ИТУ Г.992.5 Анекс М]] || АДСЛ2+ || 24 Мбит/сек || 3.5 Мбит/сек
|}
 
Како додаток, не-Анекс-ните АДСЛ2 и АДСЛ2+ поддржуваат подигање со 256 кбит/сек доколку ширината на опсег обично користена за [[ПОТС]] гласовни повици е наменета за користење на АДСЛ.
 
Додека АДСЛ пристапот користи опсег од 1.,1 МХц, АДСЛ2+ користи опсег од 2.,2 МХц.
Стапките на подигање и преземање прикажани тука се теоретски максимуми. Исто така треба да се спомне дека бидејќи ДСЛАМ и АДСЛ модемите може да биле имплементирани на база на различни и некомплетни стандади, некои производители рекламираат различни брзини.