Разлика помеѓу преработките на „Македонија на Македонците“

{{Цитатник|''Целта е оваа: Македонија со своите партизански дејствија да ја исцрпи Турција, а потоа слободна Бугарија да удри со својата свежа, добро организирна армија'' <ref name="PM"><small>''Пандевски Манол, Македонското ослободително дело во XIX и XX век, т. 1, Скопје, 1987''</small></ref>}}
 
Затоа во [[Сер]]ско, [[Јане Сандански]] при средбата со врховистите истакнал:
 
{{Цитатник|''... Ние сакаме Македонија да биде автономна, независна, слободна, Македонија на Македонците... вие ја сакате слободата на Македонија... како средство, како етапа за идно завојување и присоединување, а кај нас слободата, автономијата на Македонија е легална во основа како цел. Ете каде е големата разлика меѓу Нас - внатрешните и Вас - врховистите'' <ref name="GIB"><small>''Г. Ив. Белевъ, На госѕи у Сандански, Из живота на четить, Ил. Илинденъ, V/6 (46), София, 1933, 5-6.''</small></ref> }}